Indholdsfortegnelse
Karakteriser kort virksomhedens valg af målgruppe(r).
Analyser Montanas omverdensforhold. Informationer fra internettet skal anvendes i besvarelsen.
Internt:
Kunder:
Konkurrenter:
Mellemhandlere:
Leverandører:
Eksternt:
Samfundsøkonomiske forhold:
Kulturelle forhold:
Miljø:
Teknologiske forhold:
Politiske og lovgivningsmæssige forhold:
Sammenlign købsadfærd for en privat kunde, der køber reoler til hjemmet med købsadfærden for en virksomhed der køber reoler til kontorerne.
Diskuter virksomhedens internationalisering.
Bibliografi
Bilag:

Uddrag
På baggrund af det given materiale og diagrammer, som er vedhæftet i bilag, har Montanas muligheder for eksport og internationalisering vokset siden 2012-13, hvor deres eksportandel lå i underkanten af 50%.

Virksomheden lægger en del vægt på, at få udskiftet agenter i flere af deres lande med mere lokale sælgere, som kan sproget for, at øge det potentielle marked i det pågældende land.

Dette indikerer, at virksomheden ønsker en mere jordnær og tættere forbindelse til deres nuværende og/eller fremtidige kunder. En ulempe ved dette kan være, at det formentlig kan være svært, at finde sælgere i alle virksomhedens lande, som kan kvalificere sig til en stilling hos virksomheden.

En ulempe ved Montana møbler kan være, at deres produktion foregår i Haarby på Fyn og det derfor kan være sværere og dyrere for virksomheden, både at producerer og transporterer deres produkter ud til deres forhandlere.

Udover dette arbejder der under 200 mennesker fordelt på deres 6 afdelinger, altså design-, salg-, produktudvikling-, markedsføring-, administration- og produktionsafdelinger. Samlet set udgør disse afdelinger et produktionsareal på 18.000 m2 på Fyn.

På trods af dette benytter Montana dog et bestemt “ERP-system”, hvilket hjælper og gør det nemt for virksomheden, at få en struktureret produktionsstyring, samt ordrebehandling. Dette er en klar fordel for Montana, da de har kunder over hele verden og samtidig skal kunne holde styr på deres produktion (scm.dk, 2011).

Det er en klar fordel for virksomheden, at de har mange forhandlere, samt er repræsenteret over hele verden, for nemmere og hurtigere, at kunne nå ud til kunderne. Montana har blandt andet, som før nævnt, showroom i Haarby, København, Oslo, Stockholm og Køln (wood-supply.dk, u.d.).

Med disse showrooms formår Montana at “bygge“ inspirerende rum med hovedsageligt deres egne møbler, for at appellere bedst muligt med deres produkter til potentielle kunder. Rummene er oftest inddelt i både garderober, stuer, soveværelser osv. (montana, u.d.).

Montana har gode muligheder for internationalisering, eftersom virksomheden allerede har en del forhandlere og showrooms rundt omkring i verden. Virksomheden kan med stor fordel fortsætte med at benytte “Netværksmetoden”, som er et udtryk, der bruges for internationalisering af virksomheder.

Dette betyder, at virksomheden bruger deres netværk, til at udvide sig Som før nævnt har Montana mange forhandlere globalt set og dette vil formentlig kun gavne virksomheden fremover, da ønsker at denne internationalisering, skal fortsættes.

I en artikel fra 2015 indikeres det, at Montana blandt andet har de store udenlandske markeder Sydkorea og Dubai, med en gensidig interesse for et samarbejde. (Kaul, u.d.)