Matematik projekt | Forskellige opgaver

Indholdsfortegnelse
1.a Lav en analyse af data. Analysen kan f.eks. indeholde: 2
1.b Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål a). 4

OPGAVE 2 5 2. a: Bestem følgende: 5
c) Undersøg, om finansieringen af de to lejligheder opfylder dette ønske. 8

OPGAVE 3 9
a) Bestem, hvor mange danske kroner den svenske årsløn svarer til. 9
b. Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion 10
c) Tegn grafen for i et koordinatsystem. 12
d) Bestem årsindkomsten 13
e) Vurdér med relevante beregninger og svaret fra
d) 13 f) Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat 13

Opgave 4 14 a) Tegn grafen for B i et koordinatsystem. 15
b) Bestem ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen ved en pendlingpå 15000 personer.
c) Bestem det antal pendlere.
d) Gør rede for, at funktionen B har en vendetangent i punktet . 16

Uddrag
Ud fra alle analyserne kan man se at den hyppigste grund til at danskere flytter til Malmø er “økonomisk årsag” For at se, om denne udtalelse er korrekt, har jeg lavet forskellige analyser.

For det første, kan jeg se, at en kvadratmeter i København koster i gennemsnit 49.279,22 DKK.

I gennemsnittet koster en kvadratmeter i Malmø 39.007,60 SEK som svarer til 27.831,92 udregning; (71,35/100)*39007,60). Det vil sige, at det koster i gennemsnit 21.447,3 DKK mere for en kvadratmeter i København ift. Malmø.

Ud fra kvartilsættene for begge observationer, kan vi se, at 75% af observationer koster 4.6 millioner eller derunder i København, hvor i sammenligning koster 75% af observationer koster 3.42 millioner svenske kroner eller derunder, hvilket svarer til 2.440.170 DKK

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu