Indholdsfortegnelse
1.1 (12 min)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2 (36 min)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (12 min)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (12 min)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (12 min)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

Opgave 2 Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (24 min)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag

2.2 (12 min)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.


2.3 (12 min)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3 Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (12 min)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (12 min)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (12 min)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
Spørgsmål 4.1 - 4.3 4.1 (12 min)

Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (12 min)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen. De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.3 (12 min)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.


Opgave 5 Spørgsmål 5.1 - 5.3


5.1 (12 min)
Redegør for årsager til, at Running Clothes A/S forlanger, at dens leverandører skal overholde virksomhedens code of conduct.

5.2 (12 min)
Analyser udviklingen i Running Clothes A/S miljøpåvirkning fra 2014 til 2017. De nødvendige informationer findes i bilag 7.

5.3 (12 min)
Vurder, hvilke andre CSR-aktiviteter der kan være relevante for Running Clothes A/S at fokusere på.

Uddrag
2.2 (12 min)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører. Hørecenter Århus A/S tilhører regnskabsklasse B små virksomheder.

Virksomheden ligger i denne regnskabsklase af flere grunde. Deres balance er på 10.288.000 kr. hvilket er mellem 2,7 og 44 mio. kr. som balancen kan være i denne klasse.

De er også en virksomhed med 45 ansatte og i regnskabsklassen er man mellem 10 og 50. I bilag 3 i Excel er varesalget opgivet, som er omsætningen.

Deres omsætning er på 53.023.000 kr. og i regnskabsklassen skal man have minimum 5,4 mio. kr. og maksimum er 89 mio. kr.

2.3 (12 min)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Overordnet vil en ændring i afskrivningsmetoden påvirke omkostningerne. Hvis nu der bliver afskrevet mindre i en periode vil det påvirke virksomhedens overskud, da der er færre omkostninger, og det har ingen betydning på omsætningen.

Omvendt er det, hvis der bliver afskrevet mere i en periode, så bliver virksomhedens overskud mindre da det øger omkostningerne.

Det er ikke muligt for virksomheden at ændre på afskrivningsmetoden for det bryder med de grundlæggende forudsætninger der er.

En ændring i afskrivningerne vil stritte mod kontinuitetsprincippet, som slår fast at man ikke må ændre på værdiansættelsesmetoderne fra et regnskabsår til et andet.