Indholdsfortegnelse
1. Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for år 2018 og en balance pr. 31. december år 2018.
2. Forklar hvorfor egenkapitalen i virksomheden er steget i årets løb.
3. Forklar hvilke fordele og ulemper Helene og Ninna har ved at drive virksomheden som et ApS.
Fordele:

OPGAVE 2
1. Beregn de variable enhedsomkostninger for Fitness 210.
2. Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Fitness 210.
3. Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for Fitness 210, hvis kursen på CNY stiger til 95.
4. Forklar, hvordan Sundhed A/S kan opnå den ønskede dækningsgrad på 45 %.
5. Forklar forskellen på variable omkostninger og kapacitetsomkostninger og giv to eksempler på hver omkostningstype.


OPGAVE 3
1. Beregn det forventede dækningsbidrag pr. stk. og i alt for produktet Mexico det kommende år.
2. Beregn dækningsgraden for produktet Mexico.
3. Beregn nulpunktsomsætningen for produktet Mexico i det kommende år ved ansættelse af endnu en sælger aflønnet med kr. 20.000 plus salgsprovision.
4. Diskuter, om HOT-MEX bør acceptere Peter Jensens krav om en fast løn uden tillæg af salgsprovision.

OPGAVE 4
1. Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne september, oktober og november i forbindelse med køb og salg af Renova.
2. Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Renova udgør ved udgangen af november måned i stk. og kroner.
3. Forklar, hvordan køb og salg af håndvasken Renova har påvirket Sinus A/S’ indtjening og likviditet i november måned.


OPGAVE 5
1. Beregn, hvor meget indkøbsprisen maksimalt må udgøre for T-800, hvis Skynet skal opnå en
fortjeneste på 35 % af salgsprisen til detailbutikkerne.

Uddrag
For at Sundhed A/S kan opnå den ønskede dækningsgrad på 45%, kan de gøre nogle forskellige ting. De kan bl.a. hæve salgsprisen fra 20 til 22 kr.

Det vil forårsage en stigning i dækningsgraden til 45,45%. En anden årsag til en dækningsgrad på 45% kan ske, hvis kursen på CNY falder til 80, men det er ikke noget virksomheden selv kan regulere.