Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Undersøg om x=3 er løsning til ligningen

Opgave 2
a) gør rede for, hvilken graf der hører til henholdsvis f,g og h

Opgave 3
a) Bestem medianen og bestem hvor stor en andel af de førstegangsfødende kvinder i Danmark, der var over 30 år i år 2016. Bilag 1 kan benyttes.

Opgave 4
a) Bestem en forskrift for d og bestem den pris, der giver et salg på 100 stk.

Opgave 5
a) Bestem R’(x) og bestem den afsætning x*, der giver størst dækningsbidrag.

Opgave 6
a) Forklaringer til udregningerne skal gives. Bilag 2 kan benyttes.

Opgave 8
a) Bestem den ugentlige afsætning, hvis sportsskoens salgspris er 500 kr. pr. stk.
b) Bestem forskriften for omsætningen R og bestem omsætningen ved en ugentlig afsætning på 1000 stk
c) Bestem P’(x) og bestem det maksimale ugentlige overskud.

Opgave 9
a) Bestem den månedlige rentefod, når den månedlige ydelse er 1504 kr.
b) Bestem den årlige effektive rente, når den månedlige ydelse er 1504 kr.
c) Bestem hvor meget lånet på 40000 kr. koster i samlet renteudgift, når den månedlige ydelse er 1504 kr.

Opgave 10C
a) Opstil en eksponentiel regressionsmodel oms(x)=b⋅a^x, hvor oms(x) er virksomhedens omsætning x år efter 2012 og bestem den gennemsnitlige procentvise udvikling i virksomhedens omsætning i perioden 2012-2016.

Uddrag
En virksomhed producerer og sælger en bestemt type sportssko. Sammenhængen mellem salgsprisen og afsætningen af sportsskoen er givet ved funktionen

f (x) = -0, 28x +1144 , 800 £ x £ 3500

hvor x er den ugentlige afsætning (i stk.), og f (x) er salgsprisen pr. stk. (i kr.).

---

- 500=-0.28x+1144

- 0.28x+500=1144

- 0.28x=1144-500

- 0.28x=644

- 0.28x/0.28=644/0.28

- x=2300