Matematik B | Forskellige opgaver

Indholdsfortegnelse
Opgave 6
a. Tegn graferne for R og C i samme koordinatsystem.
b. Gør rede for at dækningsbidraget kan beskrives ved funktionen D B x = -0,03x3 +23x2 +4800x,0 c. Det størst mulige dækningsbidrag er bestemt nedenfor. Forklaringer til løsningsmetode og beregninger skal gives.

Opgave 7
a. Opstil et skema som nedenstående med data fra undersøgelsen.
b. Undersøg kommunens forventning ved hjælp af hypotesetest.

Opgave 8
a. Bestem den kvartårlige ydelse.
b. Bestem størrelsen af den samlede renteudgift over de 4 år.
c. Skriv en præsentation til forbrugeren hvor du sammenligner de to tilbud fra bank A og bank B.

Opgave 9
a. Bestem sandsynligheden for, at der er 0 forsinkede fly på en tilfældig valgt hverdag på afgangen fra Aalborg til København.
b. Lav en grafisk præsentation af fordelingen af forsinkede fly pr. dag og bestem andelen af dage med 0 forsinkede fly.
c. Bestem et 95%-konfidensinterval for andelen af dage med 0 forsinkede fly.

Opgave 10 a
a. Bestem en forskrift for funktionen f .
b. Bestem det antal stk. af modellerne MT-ADV2 og MT-UM1, der skal produceres for at få det størst mulige dækningsbidrag.

Uddrag
For at se på hvilket lån jeg vil anbefale, vil jeg se nærmere på hvilket lån der er billigst.

Tilbuddet fra bank A tilbyder en kvartårlig ydelse på 22.095 kr. og en samlet renteudgift på lånet over de 4 år på 53.520 kr.

Dette betyder at forbrugeren i alt skal tilbagebetale 353.520 kr. Tilbuddet fra bank B tilbyder en kvartårlig ydelse på 20.719,5 kr. med en kvartårlig rente på 1,2%. Derudover betales der også et fast årligt gebyr på 3.000 kr.

Dette betyder altså at: 16 · 20.719,5 + 4 · 3.000 = 343.512 kr.
Derfor vil jeg anbefale at tage imod tilbud fra bank B, da beløbet her er på 343.512 kr. hvilket er mindre end bank A kan tilbyde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her