Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Sammenlign på baggrund af bilag 1 udviklingen i Sverige og Danmark. Der skal indgå relevante beregninger i bevarelsen.
b. Den 1. juli 2008 var kursen på svenske kr. (SEK) 79,8 DKK, og den 1. juli 2018 var kursen på svenske kr. (SEK) 71,3 DKK. Forklar hvordan valutakursudviklingen på svenske kroner (SEK) har påvirket levestandarden i Sverige.

Opgave 2
a. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan den faldende rente i Sverige har påvirket efterspørgslen efter og udbuddet af svenske kroner og dermed betydningen for kursen på svenske kroner
b. Forklar på baggrund af bilag 2 og 3 hvordan udviklingen i valutakursen og enhedslønomkostningerne har påvirket den svenske konkurrenceevne overfor Danmark.

Opgave 3
a. Analyser på baggrund af bilag 4 den forventede økonomiske vækst i Sverige i 2018. Forklar herunder hvilke 2 poster på forsyningsbalancen der øger den økonomiske vækst mest.

Opgave 4
a. Analyser med udgangspunkt i bilag 6 og 8 hvilke langsigtede udfordringer det svenske arbejdsmarked står overfor.
1. Høj ledighed blandt indvandrere
2. Høj ungdomsledighed
b. Vurder hvilke arbejdsmarkedspolitiske instrumenter der kan løse disse udfordringer.

Opgave 5
a. Vurder med udgangspunkt i bilagene hvilke årsager der kan være til at stramme pengepolitikken i Sverige.

Uddrag
Som det fremgår af bilag 6, har Sverige ført en ekspansiv pengepolitik efter finanskrisen, hvilket de har muligheden for, da de ikke ligesom Danmark fører en fastkurspolitik, men har en mere flydende valutakurs.

Denne ekspansive pengepolitik har haft positiv effekt på flere områder som tidligere nævnt i opgaven, eksempelvis at den svenske krone er svækket og dermed har øget deres konkurrenceevne.

Det går altså på mange områder fremad i den svenske økonomi. Dog vurderes det, at man bør stramme pengepolitikken i Sverige, da den svenske økonomi vækster ret hastigt. Det kan altså ende med en økonomisk overophedning.

Dette vurderes ud fra bilag 7, hvor det fremgår, at huspriserne fra 2009 - 2018 har vokset med mere end 60%.

Derudover er der opstået flaskehalsproblemer i det svenske arbejdsmarked. Dette er synligt, da der er en generelt lav arbejdsløshed i Sverige, men at visse grupper såsom unge og indvandre i modsætning til dette, har en høj arbejdsløshed. Derfor vil lønningerne efterhånden blive presset højere op.

Et tiltag der har modsatte effekt, er at føre kontraktiv pengepolitik. Det vil sige at hæve renten.

At hæve renten vil resultere i at færre vil optage lån og at både privatforbruget og boligbyggeriet vil dæmpes. Efterspørgslen nedsættes altså generelt og konsekvensen vil altså være en modvirkende effekt af ovenstående. Kronekursen vil eksempelvist styrkes.