Slumdog millionaire og flere opgaver | International økonomi

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 22.5 - SLUMDOG MILLIONAIRE

Find data (fra BEC2Y), der belyser Danmarks samlede handel med Indien (import/eksport) siden 2000. Illustrér dine data grafisk i en figur.

Foretag en nærmere analyse af Danmarks samlede handel med Indien siden 2000. Peg på vigtige udviklingstendenser samt årsager til den observerede udvikling.

Foretag en analyse af varehandelen med Indien. Inddrag i din besvarelse de fire styrkeområder, som nævnes i afsnit 22.2 Inddrag evt. handelsteorier i din forklaring (hvis du har læst kapitel 26).

Hvilken rolle vil Indien efter din vurdering komme til at spille for Danmarks handel de kommende årtier? Hvilke danske varer vil inderne kunne tænkes at efterspørge de kommende år, efterhånden som landet bliver rigere og får en stor middelklasse?

OPGAVE 23.13 - DANMARKS PRISKONKURRENCEEVNE LIGE NU

Find tal, der belyser lønudviklingen sidste år samt i år i Danmark og i nogle af de lande, vi har stor samhandel med.

Undersøg udviklingen i den effektive kronekurs i de seneste 12 måneder. Hvad viser denne udvikling?

Hvordan påvirkes konkurrenceevnen af denne udvikling i kronekursen?

Giv på basis af såvel løn- som valutakursudvikling en samlet vurdering af den seneste udvikling i Danmarks priskonkurrenceevne.

OPGAVE 24.7 ULANDENE OG RÅVAREPRISERNE

Beskriv kort prisudviklingen på de fire produkter, som er vist i graferne.

Angiv nogle årsager til de store prisudsving. Illustrér nogle af dine pointer i et udbud/efterspørgselsdiagram.

Giv en kort redegørelse for begrebet 'monoeksport' og belys med data fra følgende lande: Ghana, Belize, Mocambique, Burkina Faso og Mali.

Gør nøje rede for de problemer, det kan give for disse lande, at eksporten er domineret af kun ganske få varer? Inddrag figurerne i besvarelsen.

OPGAVE 25.3 - ELEFANTKURVEN

Hvad fortæller figuren om udviklingen i de forskellige befolkningsgruppers indkomster? Se bl. på følgende: Hvilke lande/verdensdele er typisk repræsenteret i de forskellige befolkningsgrupper?

Hvilke befolkningsgrupper/lande har typisk haft store gevinster som følge af globaliseringen?

Og hvilke befolkningsgrupper i hvilke lande har typisk ikke få del i globaliseringsgevinsten?

Hvad fortæller figuren alt i alt om udviklingen i uligheden i verden i den betragtede periode?

Uddrag
Dette kan også udledes fra dataene i den ovenstående figur, da man kan se en markant vækst på både importen og eksporten, allerede fra år 2000 til 2005. Man kan se på grafen, at importen fra Danmark til Indien var i år 2000 på 1.561.298 kr., og er vokset til 3.559.723 kr. i 2005.

I Danmark ønsker vi ligevægt på betalingsbalancen, hvilket betyder at vores udenrigshandel skal balancere. Derfor er det på længere sigt ikke holdbart at vi køber mere i udlandet, end vi sælger, dvs. At Danmarks import er større end eksport.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu