Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 2018/19.

1.2 (5 %)
Beregn den forventede dækningsgrad for 2018/19.

1.3 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2018/19 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

2.1 (10 %)
Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af Fitness B12.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt for partiet af Fitness B12.

2.3 (5 %)
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.

3.1 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for produktet Y21.

3.2 (5 %)
Vurder, hvilken betydning det får for den optimale salgspris, hvis kvaliteten på Y21 ændres efter kundernes ønske. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Forklar, hvilken indflydelse Plast A/S’ kapacitetsomkostninger har på fastsættelsen af den optimale salgspris.

Uddrag
Motion Import A/S kan anvende kalkulation til at finde ud af hvorvidt de vil kunne betale sig for at virksomheden skal kunne bestille partiet B12 hjem.

Kalkulation er baseret på at virksomheden vil kunne sælge 1500 enheder eller derover. Hvis dette ikke er opnået, vil virksomheden kunne risikere at have værdien af de resterende enheder liggende på deres lager, hvilket vil kunne medføre kapitalbinding.

Beregningen af dækningsbidraget kan opnås ved at importere og sælge partiet af Fitness B12, det kan også give os et indblik i hvor mange kapacitetsomkostninger virksomheden har tilovers, til f.eks. promovering af deres produkter.