Matematik noter | Over 10 sider

Opgavebeskrivelse
1.1
VIS PINDEDIAGRAM OG TRAPPEDIAGRAM
50 personers BMI-tal er målt, og der ønskes beskrivende statistik på dataene. Vis og forklar princippet for en tabel med observation, hyppighed, frekvens og summeret frekvens i et Excel ark. Vis pindediagram og trappediagram.

1.2
Forklar begreberne gennemsnit, median, typetal, outlaiers, fraktiler, kvartiler, Største-/mindsteværdi, variationsbredde, varians og standardafvigelse (spredning) og vis, hvordan de beregnes i et Excelark.

1.3
Vis forskellen på diskrete (ugrupperede) variable og grupperede (kontinuerte) variable og forklar, hvornår man anvender pinde- og
trappediagram og, hvornår man anvender søjlediagram og sumkurve. Vis eksempler.

2.1 - BINOMIALFORDELING
- Binomialfordelingen b(n;p)
- Højre skæv og grafisk fordeling
- Binomialkoefficient

2.2 NORMALFORDELING OG KONFIDENSINTERVAL FOR EN ANDEN

2.3 CHI I ANDEN TEST

Uddrag
Observation
Observationer er det som man måler på. I dette tilfælde er det folks BMI.

Hyppighed
Hyppighed fortæller noget om, hvor ofte et tal optræder.

Frekvens
Frekvens er et procenttal, som en observation fylder af alle observationer. Hvis en observation udgør ½ af alle observationer, er frekvensen altså på 50%.

---

Trappe og pindediagrammer bruges når man taler om diskrete variabler. Det bruges når man arbejder med enkelte datasæt.

Modsat når man arbejder med kontinuerte variabler, så bruger man sum og søjlediagrammer. Årsagen til det er, at her arbejder med flere daterer.

I vores opgave om BMI har vi arbejdet med diskrete variabler. Dette er årsagen til at vi har brugt pinde og trappediagram.

Her ses et søjlediagram og en sumkurve, som laves når man arbejder med de kontinuerte variable. Beklageligt med dårligt kvalitet.

---

Binomialfordelingen er en fordeling man kan regne en masse på. Binomialfordelingen viser enten om et forsøg er en succes eller en fiasko, fx hvor stor sandsynligheden ville være for at vinde eller tabe.

En binomialfordeling ville se sådan ud grafisk. Dette betyder at dataene er normalfordelt, da normalfordelingen er symmetrisk omkring dens middelværdi n = Er stikprøvestørrelsen, og denne skal kendes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu