Matematik noter | Over 25 sider

Indholdsfortegnelse
Andengradsligning
Hvad er regneforskrift for lineær funktion 1.gradsfunktion?
hvad er nulpunkt/løsning?
Hvad er regne forskrift for 2.gradsfunktion?
- Regneforskriften for en andengradsligning er:
Hvad er a,b og c i 2.gradsfunktion?
Hvad hedder grafen for 2.gradsfunktion?
hvordan grafen for en 2.grafsfunktion ser ud?
- Ligner en sur smiley eller en glad smilley, de afhænger af om a er positiv eller negativ,
hvad er formlen for diskriminanten?
hvordan finder man nulpunkter for 2.grafsfunktion?
Hvordan bestemmes nulpunkt(erne) for en 2. gradsfunktion:
Dvs. at løse en 2. gradsfunktion.
DISKRIMINANTREGEL:
- Nulreglen:
- Alternativ løsning
- Faktorisering
- Nulreglen
Differentidsregning (Toppunkt/ Exstremum)
Andengradsuligheder
Andengradsulighed
Eksponentiel funktion:
Lineærprogrammering
- LP-algoritmen
EKSEMPEL: Maksimeringsproblemer
1. Definition
2. Betingelser/begrænsninger:
3. Indtegn polygonområde/kapacitetsområde/mulighedsområde
4. Kriteriefunktion:
5. Niveaulinjer:
6. Konklusion:
Sandsynlighedsregning
- Stokastisk eksperiment
- Udfald
- Udfaldsrum
- Sandsynlighedsfelt
- Stokastisk variabler
Komplementærmængde:
Betinget sandsynlighed
Statistiske uafhængighed
Sandsynlighedsfordeling

Uddrag
Hvad er regneforskrift for lineær funktion 1.gradsfunktion?
- Regneforskriften for en lineære 1. gradsfunktion er fx=ax+b A er hældningskoeficienten, og b er skæringspunk på y-aksen

hvad er nulpunkt/løsning?
- En lineær funktion kan højst have ét nulpunkt. Nulpunktet viser, hvor grafen skærer x-aksen. Nulpunktet beregnes ved at sætte forskriften lig med 0. man kan bruge formlen: ax^2+bx+c=0 eller f(x)=0

Hvad er regne forskrift for 2.gradsfunktion?
- Regneforskriften for en andengradsligning er:
- F(x)=ax^2+bx+c eller Y=ax^2+bx+c

Hvad er a,b og c i 2.gradsfunktion?
- a betyder om enderne er opadvendte eller nedadvendte. Hvis a er positiv er de opadvendte.
- b har betydning for placeringen af toppunktet og for hvor "bred" grafen er.
- c har betydning for hvor grafen skærer anden aksen. Grafen skærer andenaksen i punktet (0,c)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu