Indledning
Kinas økonomi Kina har gennem de sidste årtier bevæget sig fra at have en kommunistisk planøkonomi under Mao Zedongs styre, til gradvist at indføre markedsøkonomi under Deng Xiaopings styre.

Nøgletallene de sidste årtier har indikeret markant vækst ved en ekspansiv finanspolitik. Der dog de senere år ændret sig mange tal

og fremtiden ser anderledes ud angående vækst. Befolkningstilvæksten har synes at være eskalerende tiltagende, og den demografiske udfordring har aldrig set mere markant ud end nu.

Indholdsfortegnelse
Nøgletal
- BNP-vækst
- Arbejdsløshed
- Betalingsbalancen
- Eksport
- Inflation
- Investeringer

4. Når du har lavet ovennævnte analyse dykker du ned i et af nøgletallene, der vækker særlig interesse i forhold til det valgte land. Det kunne fx være den økonomiske vækst, ledigheden, inflationen, valutakursudviklingen, den offentlige gæld eller betalingsbalancen. Her går du med andre ord i dybden med årsagerne til, konsekvenserne af samt løsningerne (økonomiske politikker!) på den valgte udfordring i landets økonomi.

Uddrag
- Den kinesiske arbejdsløshed vil stige og det vil også have en negativ virkning på BNP'en. Til sidste vil det også påvirke betalingsbalancen negativt.

For hvis Kina eksporterer mindre til udlandet vil de ikke have ligeså mange valutaindtægter som førhen.

- En anden ting der vil gøre det svært for Kina at opretholde deres gode økonomi vil være et fald i eksport

da Kinas eksport svarer til 34,9 procent af den samlede BNP og importen svarer til 33,2 procent - altså tilsammen over halvdelen af BNP’en ligger import og eksport, som gør det vigtigt at være konkurrencedygtige.

Dette betyder altså også at Kina er meget følsomme over for globale faktorer. Især dem der forhindrer eksport og import, som vi jo især ser covid-19 har gjort.

Dette betyder altså at vi nok de senere par år kommer til at se et stort fald i Kinas BNP, når de altså ikke er i stand til hverken at eksportere eller importere.