Indholdsfortegnelse
Opgave:
1. Redegør for den amerikanske velfærdsstatsmodel

2. Beskriv udviklingen i den amerikanske økonomi fra 2016 og frem til i dag, og foretag en analyse af nøgletallene. Påpeg styrker og svagheder ved udviklingen i de forskellige nøgletal. (læs nedenstående artikler først)

3. Forklar med udgangspunkt i nedenstående artikler, samt selvfunden materiale, hvilke økonomiske politikker Trump regeringen har gjort brug af siden de kom til magten i 2016. Giv eksempler.

4. Diskuter hvorvidt de makroøkonomiske tiltag Trump regeringen har implementerer har rettet op på ubalancerne i den amerikanske økonomi. Begrund jeres svar.

5. Vurder de 3 største udfordringer/trusler den amerikanske økonomi, på nuværende tidspunkt, står overfor.

6. Kom med løsningsforslag den amerikanske regering bør gøre brug af for at forbedre landets økonomiske situation. I skal argumentere for jeres valg, herunder fordele og ulemper ved tiltagene.

Uddrag
Amerika bruger en liberal velfærdsmodel, hvilket vil sige at den offentlige sektor kun hjælper de allersvageste i samfundet.

Størstedelen af befolkningen må derfor selv sørge for ting som sundhedsforsikring og økonomisk støtte i tilfælde af at man bliver syg eller mister sit arbejde.

Essensen i den amerikanske velfærdsmodel er at man skal forsøge sig selv og ikke leve af statens penge. Man forsøger at hjælpe de svageste i samfundet, så de ikke ender på gaden som hjemløse.

Mange store amerikanske byer har utrolig mange hjemløse som lever på gaden. Ifølge den amerikanske regering er det omkring 0,2% af den amerikanske befolkning der betegnes som hjemløse.

Mængden af ydelser tildelt fra staten er begrænset i den amerikanske velfærdsmodel er begrænset. Man skal betale for at tage en videregående uddannelse i Amerika.

Det kan sagtens koste 50.000-100.000kr om året at gå på et amerikansk universitet. Da statens udgifter ikke er så store på grund af begrænsede ydelser, behøver staten ikke at sætte skatten højt.

Skattetrykket er derfor mindre i lande med liberale velfærdsmodeller end lande med den universelle velfærdsmodel.

I USA er skattetrykket 25-26%, mens den i et land med den universelle velfærdsmodel som f.eks. Danmark ligger på omkring 45-50%.

På grund af den lavere skat i den amerikanske velfærdsmodel er omfordelingen af penge i samfundet mindre end lande med den universelle velfærdsmodel.

Lande med den liberale velfærdsmodel har ofte mere ulighed i samfundet på grund af mindre omfordeling af penge.

--

Den amerikanske økonomi har set fremgang med en stabil BNP-vækst indtil corona krisen ramte i starten af 2020.

Hvis vi kigger på tabellen med IMF nøgletal kan vi se at BNP-væksten lå på 1,7% i 2016 og var steget til 3% i 2019. Corona Krisen i 2020 rammer USA hårdt og de får en negativ BNP-vækst på -4,3%.

USA havde altså god fremgang og vækst i årene op til corona krisen. Ud fra faldet i BNP kan vi se at produktionen og dermed værditilvæksten i USA har taget et dyk under 2020 på grund af corona krisen.

Arbejdsløsheden lagde i 2016 på 4,8% af den totale beskæftigelse og så fald alle år frem til 2020. I 2019 var arbejdsløsheden helt nede på 3,6%, hvilket svarer til fuld beskæftigelse.

Corona krisen gjorde at USA lukkede ned for samfundet og det fik arbejdsløsheden til at stige til 8,9% i 2020, hvilket er mere end en fordobling.

Den store arbejdsløshed sætter en stopper for væksten da der er brug for arbejdere for at drive væksten.

Den øgede arbejdsløshed sænker også forbrugsmængden i USA da mange amerikaneres rådighedsbeløb har set et stort fald på grund af fyringer.