Indledning
I 1994 var Polens BNP, løbende priser på 235,64 milliarder zloty med gennemsnitlige forbrugerpriser på 50,77 prisindeks samt en population på 38,58 millioner.

En indikator på udviklingen i polakkernes levestandard kan være BNP pr. indbygger. som viser værdien af alle varer og tjenester som der er blevet produceret i landet minus de varer bliver anvendt under produktion, og dermed divideret med befolkningstallet.

Uddrag
Polen oplever derfor en udvandring til andre EU-lande eftersom der er et stor løntab.

Dette resultere så til mangel på arbejdskraft i Polen, og derfor er der en forøget indenlandsk efterspørgsel i polske virksomheder.

Derfor vil efterspørgselskurven rykkes til højre, og danner en og højere ligevægtsløn. Dette ses i figur 3.

Samtidig er et af de grundlæggende rettigheder man får, når man er medlem af EUer fri bevægelighed for arbejdstagere.

Dette har øget udbuddet af arbejdskraft i Danmark i takt med de øget arbejdspladser. I Polen er mange arbejdstagere udvandret til andre EU-lande, som bærende potentiel arbejdskraft i Polen.