Indledning
Italien har i mange år oplevet negativ eller kun svag positiv økonomisk vækst. Denne svage positive vækst kommer til udtryk i årene 2016-2018.

I 2016 starter Italien ud med en BNP vækst på 1,2% det første kvartal, men ender kun på en vækst på 1 % . Italiens BNP vækst topper i den givende periode i det midterste kvartal i 2017, og når op på 1,7%, og er ellers fortsat faldende til dags dato, hvor væksten ligger på 1,2 %.

BNP væksten betyder, at Italien har haft lavkonkjunktur, på trods af at BNP væksten i 3 kvartaler i den givende periode stiger med over 1,5% , er disse 3 kvartaler ikke lange nok til at kunne sige, at den Italienske økonomi har ligget på et fornuftigt niveau, da de tværtimod har haft lavkonkjunktur.

Uddrag
Den lave BNP vækst har bl.a. medført den høje arbejdsløshed, der gør sig gældende i Italien. Arbejdsløshedsprocenten har i perioden 2016-2018 været oppe på 11,9%, men har derefter været faldende og ender på 10,4 % .

Den høje arbejdsløshed har resulteret i, at borgerne i Italiens forbrug også har været faldende. Dette kan man bl.a. se på overskuddet på Italiens betalingsbalance .

Dette betyder, at Italien ikke har importeret nær så mange vare, som de har produceret, så på trods af den ellers ikke helt tilfredsstillende BNP vækst, så har produktionen og eksporten hertil været større end importen, hvilket bl.a. skyldes Italiens store bilindustri.

Italiens inflation er i størstedelen af 2016 i minus og kommer helt ned på -0,5% . Derefter stiger inflationen dog fortsat og ligger på et fint niveau i perioden 2017-2018, men er dog i den lave ende af tilfredsstillende i størstedelen af periode if. Målsætningen om en inflation på under men omkring 2 %

Italiens balance på deres offentlige saldo ligger i periode 2016-2018 i minus, og ligger i 2016 på -2,5. Dette betyder, at staten har flere udgifter end indtægter. I Europa ses det helst, at det årlige budgetunderskud ikke overstiger de 3% af BNP.

Samtidig med dette ses det i bilag 6 , at Italien har en offentlig gæld på over 130 % af deres BNP, hvilket er rigtig højt, og som medlem af Europa ses det at dette tal ligger på højest 60 % af BNP, dette skal i hvert fald opfyldes, hvis man skal blive betragtet til medlemskab i EU .