Indledning
Vi har valgt at lave en makroøkonomisk landeanalyse af Grækenland. Vi har valgt Grækenland fordi vi synes det ville være spændende at tage et land der har haft økonomiske problemer.

Derved kunne vi se hvordan det har udviklet sig gennem årene og hvordan det går nu. Efter finanskrisen i 2008 stod Grækenland tilbage til at håndtere sin forfærdelige gældsbyrde som følge af en ødelæggende deflation kombineret med enormt afpressende offentlige udgifter.

Seks år af uafbrudt økonomisk nedgang fik arbejdsløsheden i Grækenland til at stige og formindskede økonomiens størrelse til en fjerdedel af dens tidligere størrelse før krisen.

Grækenland måtte føre en stram finans- og pengepolitik i håb om at forbedre sin økonomi.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Metode 3
Redegørelse 3
Analyse 6
BNP-vækst → arbejdsløshed sammenhæng 6
Gæld og BNP sammenhæng 7
Inflation 7
Vurdering 8
Konklusion 8
Kilder 8

Uddrag
I figur 2 vises arbejdsløshedsprocenten for Grækenland i perioden 1999-2020. I perioden 1999-2003 kan man se et fald i arbejdsløsheden fra 11,85% til 9,41%.

Efter 2003 stiger arbejdsløsheden en smule til 9,99% i 2004. I perioden fra 2004 til 2008 falder arbejdsløsheden igen fra 9,99% til 7,76% i 2008.

I perioden fra 2008 til 2013 stiger arbejdsløshedsprocenten drastisk fra 7,76% til hele 27,47%. I den sidste periode fra 2013 til 2020 falder arbejdsløshedsprocenten igen til 16,85%.

---

I figur 3 kan man se Grækenlands gæld i perioden 2009 til 2020. Gælden for landet er hvor mange procent af deres BNP de skylder.

I grafen kan man se at i perioden fra år 2009 til 2011 stiger gælden fra 126,7 til 175,2. Derefter fra 2011 til 2012 falder den en smule fra 175,2 til 161,9.

Herefter i perioden 2012 til 2019 forbliver gælden rimeligt stabilt omkring 177. i perioden fra 2019 til 2020 stiger gælden drastisk fra 180,5 til 205,6.

I figur 4 kan man se Grækenlands inflation som er faldet meget gennem årene. I 1986 var inflationen meget høj, helt op på 23.11%.

I perioden 1987-1989 falder inflationen, men der går ikke lang tid før den er op på de 20%. I perioden 1991-1999 falder inflationen igen, hvor den derefter forholder sig lavt, mellem 1-4 procent.