Problemformulering
Hvad kendetegner Spaniens økonomi, og hvilke makroøkonomiske udfordringer står landet overfor?

Indledning
I den sydlige del af Europa kæmper flere millioner stadig med arbejdsløshed.
Det gælder i den grad også Spanien, som er det land vi vil analysere for at få et overblik over hvilken økonomisk situation de står i.

Arbejdsløsheden er en af de makroøkonomiske nøgletal som giver stor udfordring for Spanien og derfor vil vi have stort fokus på bl.a. det makroøkonomiske nøgletal.

Der er stor risiko for at arbejdsløsheden vil påvirke andre makroøkonomiske nøgletal i Spanien negativt, og vi vil derfor undersøge og analysere fem forskellige makroøkonomiske nøgletal i vores rapport.

OECD er bekymret for den spanske økonomi da den har stor betydning for mange andre økonomier. Spanien er EU’s 4. største økonomi, og derfor påvirker bl.a. deres høje arbejdsløshed hele EU.

Udover EU påvirker Spaniens økonomi også i høj grad Danmark. Spanien er Danmarks 14. største handelspartner, så Spaniens økonomiske situation har stor betydning for Danmark både i forhold til import og eksport.

Vi skal til april på studietur til Galicien, som er en af regionerne i Spanien. Her skal vi opleve den spanske kultur, det spanske samfund og den situation Spanien står i.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 2
- 1.1 Problemformulering 2
- 1.2 Metode og afgrænsninger 2
1 Beskrivelse af makroøkonomiske begreber, grafiske præsentationer samt kommentarer på udviklingen. 3
- 1.1 Beskrivelse af en række udvalgte og relevante makroøkonomiske begreber. 3
- 1.2 Grafisk præsentation og kortfattede kommentarer på hvorledes 5 makroøkonomiske begreber har udviklet sig indenfor en given tidsperiode. 4
2 Analyse ud fra og med inddragelse af indsamlet empiri, den makroøkonomiske situation i Spanien. 6
- 2.1 Analyse af udviklingen i Spaniens BNP 6
- 2.2 Analyse af udviklingen i Spaniens arbejdsløshed 7
- 2.3 Analyse af udviklingen i Spaniens handelsbalance 8
- 2.4 Analyse af udviklingen i Spaniens inflation 8
- 2.5 Analyse af udviklingen i Spaniens lønninger 9
- 2.6 Delkonklusion 10
3 Samlet vurdering af landets økonomiske forhold, og hvilke specifikke udfordringer landet står overfor på baggrund af den makroøkonomiske analyse. 10
5. Litteraturliste 12

Uddrag
Vores metode har været at bruge valide kilder, og flest muligt forskellige kilder, så tallene er opsamlet fra forskellige databaser.

I langt de fleste af vores grafer har vi, hvis flere tal inden for et år er oplyst, taget gennemsnittet af disse, så det har været nemmere at analysere en mere jævn udvikling i tallene.

Derudover har vi analyseret tal fra 2014-2019, fordi vi ikke har vurderet at finanskrisen i 2008 ikke har en særlig påvirkning på Spaniens nutidige økonomi.

Derudover har vi valgt tal fra de seneste 5 år, for at få relevante og nye data. Vi har sørget for at sammenligne vores tal i data med tal fra andre kilder, for at gøre vores tal så præcise som muligt.

Herunder f.eks. Globalis og Trading Economics. Derudover har vi koblet vores forhenværende og opsamlede viden om Spaniens økonomi sammen til at analysere og perspektivere vores data til reelle samfundsproblemer i Spanien.

---

BNP-vækst i %
BNP-væksten måler udviklingen i den samlede produktion og belyser den samlede økonomiske aktivitet i et land. En stabil BNP-vækst ligger på omkring 1-2%.

Arbejdsløshed
Arbejdsløsheden måler den del af arbejdsstyrken, der ikke er i beskæftigelse og udtrykker den produktion som samfundet går glip af

når alle produktionsfaktorer ikke udnyttes. En arbejdsløshed på 3-4% anses som fuld beskæftigelse, hvor en arbejdsløshed på 7-8% anses som værende høj.

Betalingsbalance
Betalingsbalancen viser valutaindtægter og -udgifter i en periode.

Underskud vil medføre gæld til udlandet. Underskud på 1-3% anses om acceptalt, mens et større er tegn på dårlig konkurrenceevne.

Handelsbalancen
Handelsbalancen måler sammenhængen mellem mængden af import og eksport af varer og tjenesteydelser. En pæn eksportstigning i forhold til importstigning peger på en god konkurrenceevne.

Offentlige finanser
Offentlige finanser er de samlede offentlige indtægter og udgifter.

Underskud skaber offentlig gæld og medfører renteudgifter for den offentlige sektor. I normale tider har de fleste lande et underskud på 1-3% i den offentlige sektor.

Inflation
Måler de gennemsnitlige prisstigninger i en periode. Høje prisstigninger påvirker købekraften

og kan være med til at svække konkurrenceevnen. En inflation på 2-3% anses i de fleste industrilande som acceptabelt.