Indholdsfortegnelse
Undringsspørsmål:
“Hvad kendetegner landets økonomi og hvilke udfordringer står landet overfor”
Metode
Hollands økonomiske vækst
Arbejdsløsheden
Handelsbalancen
Betalingsbalancen
Holland Inflation
Vurdering af landets økonomiske forhold

Uddrag
Metode
Vi har valgt at analyse nøgletallene i den rækkefølge vi har, fordi vi mener at det giver bedst mulig mening ift. til netop vores analyse.

Vi har således startet med at analysere Hollands økonomiske vækst, altså deres BNP-vækst, da den giver os nogle vigtige informationer om landets økonomiske udvikling, og derfor kan opstille nogle rimelig sikre antagelser omkring de andre nøgletal vi har analyseret.

Vi har brugt en masse kvantitative data og tabeller til, at analysere hver enkelte nøgletal, samt til at underbygge vores empiri.

Herudover har vi valgt, at bruge siden Tradingeconomics gennem stort set hele analysen, da denne side giver nogle ret præcise billeder af landets situation samt nøgletallene.

Til sidst har vi anvendt teori i form af, at vi har læst kapitel 21 “Makroøkonomisk landeanalyse” i systime bogen. Dette har overordnet hjulpet os med at forstå, hvad de enkelte nøgletal indeholder og hvordan man skal analysere dem.

Hollands økonomiske vækst
Holland er en særdeles stærk økonomi, og det kan blandt andet ses i deres import og eksport, som er en meget vigtig del af deres økonomi. Holland importerer og eksporterer til en række lande rundt om i verden, bl.a. Tyskland, Belgien, Storbritannien og USA går igen i både import og eksport.

Hollands økonomiske vækst har gennem en lang periode været nogenlunde stabil, da deres BNP er steget med omkring 1-2 procent hvert år, set over en længere årrække.

På baggrund af BNP- stigningen på 1-2 procent er arbejdsløsheden nogenlunde uændret, og derfor er landets økonomi stabil.

Statistikken nedenfor fortæller os således også, at Holland gennem de seneste mange år ikke har haft højkonjunktur eller økonomisk opsving, som det også kaldes, da BNP’en ikke har haft en stigning på over 2% om året.