Indholdsfortegnelse
Problemformulering........................................................................................................................3
Præsentation af land.......................................................................................................................3 Redegørelse......................................................................................................................................4 Analyse..............................................................................................................................................5
Samfundsøkonomiske mål ............................................................................................................5
Fuld beskæftigelse..........................................................................................................................5
Betalingsbalancen........................................................................ ...................................................6
Økonomisk vækst............................................................................................................................6
Stabile priser....................................................................................................................................7
Udligning af sociale forskelle.........................................................................................................7
Hensyn til miljøet............................................................................................................................7
Målkonflikter...................................................................................................................................8
Konklusion.......................................................................................................................................8
Kildeliste..........................................................................................................................................9
Bilag
Bilag 1 - Arbejdsløshed...............................................................................................................10
Bilag 2 - Betalingsbalance..........................................................................................................11
Bilag 3 – Økonomisk vækst.......................................................................................................12
Bilag 4 – Inflation.......................................................................................................................13
Bilag 5 – Befolkningspyramide.................................................................................................14

Uddrag
Målkonflikter:
Skattelettelser, som giver øget forbrug, også af importerede varer, hvor så overskuddet på betalingsbalancen bliver negativt.

På den anden side øges væksten, fordi der skal produceres flere varer. Hvis der kommer højere økonomisk vækst, vil det påvirke Inflationen, hvilket så vil gå ud over betalingsbalancen negativt.

Konklusion:

Arbejdsløsheden er rigtig i høj i Litauen, men alligevel mangler der arbejdskraft.

Det er der flere grunde til. Det er f.eks. fordi folk ikke er kvalificeret nok til det arbejde der er til rådighed. Mange af dem, der så er kvalificerede, vælger så at rejse til et andet EU- land for at arbejde, hvor lønnen som regel er højere. Hele 10% af befolkningen er rejst siden 1990.

Alt det her medfører til produktionen falder, hvilket medfører landets BNP falder.

Landet BNP ligger også kun på 0,9%, men det kan der forhåbentlig gøres noget ved i fremtiden.

Udover den vigende produktion ligger Litauens inflation-rate på 3%, hvilket er lige på grænsen til at blive for højt.

En for høj stigning i inflationen kan måske resultere nogle virksomheder gå meget i minus, da forbrugerne ikke kan købe lige så meget for deres opsparede penge.

En for høj inflation kan også resultere at udlandet mister interessen for landets vare, hvilket skaber ubalance i betalingsbalance.

Man kan overordnet konkludere at landet kan forbedre sig på mange måder, men siden deres tilslutning til EU er det gået forholdsvis bedre, så man kan forestille sig landet fortsætter med at udvikle sig positivt og få den støtte af EU, som de nu har brug for.