Indholdsfortegnelse
Spanien:
BNP pr. indbygger................................................................................2
Gini koefficient...................................................................2
Inflation......................................................................................2
Løn.......................................................................................................3
Import/eksport........................................................................4-5
Erhvervsstruktur..............................................................................5
Konkurrenceevne .......................................................................................5-6
Porters Diamant (kap. 19.3) med kildeliste................................................7
Bearbejdning af data (beregninger index og % udvikling), tabeller, grafer.............8-9
eskrivelse af udvikling (10 år)..........................................................10
Luxembourg:
BNP pr. indbygger.......................................................................10
Gini koefficient.............................................................................10
Inflation..................................................................................11
Løn.......................................................................................12
Import/eksport.............................................................................12
Erhvervsstruktur....................................................12-13
Konkurrenceevne .........................................................................13-14
Porters Diamant (kap. 19.3) med kildeliste..........................................14
Bearbejdning af data (beregninger index og % udvikling), tabeller, grafer.................15-17
Beskrivelse af udvikling (10 år)....................................................................................17
Komparative Analyse:
Økonomisk vækst.....................................................................................18
Arbejdsløshed.................................................................................................18
Betalingsbalance....................................................................................18
Import/Eksport..............................................18
Inflation......................................................................................18-19
Løn..............................................................................19
Kildeliste:
Kilder...........................................................................................20

Uddrag
Når vi kigger 10-12 år tilbage i udviklingen af spanien kan vi se at Spanien har haft en positiv udvikling siden 2008 til i dag. Dette betyder dog ikke at landet har været i positiv udvikling hvert år. Hvis vi starter med at kigge på arbejdsløsheden fra 2008-2013. Den steg fra 11% til 26%.

Vi skal huske at der er tale om fuld beskæftigelse ved 3-4% og 7-8% anses for at være højt. Det vil altså sige at Spanien havde en meget høj arbejdsløshed i disse år. Det skyldes formentlig finanskrisen som ramte arbejdsmarkedet hårdt og satte mange arbejdere uden job. I 2013 var 1⁄4 af landets arbejdsstyrke altså arbejdsløse.

Når vi kigger på BNP i faste priser kan vi begynde at se en sammenhæng mellem arbejdsløsheden og den økonomisk vækst i Spanien.

BNP i faste priser havde altså en negativ vækst mellem 2008-2013. Vi har sammenlignet indekset for disse i besvarelsen for “Bearbejdning af data”. Grafen har overskriften “Vækst” og er et søjlediagram.

Fra 2013 frem til idag har arbejdsløsheden faldet og BNP’en er steget. Arbejdsløsheden anses stadig for at være meget høj og lå på 15% i 2018.