Uddrag
Tyskland er Europas største økonomi og en global spiller i den internationale samhandel samt Danmarks største handelspartner. BNP pr. capita PPP.
Som det ses af ovenstående graf, ses udviklingen i BNP pr. indbygger PPP i Tyskland siden 2010 samt en prognose for de kommende år, og det står her klart, at der har været en utrolig positiv udvikling i landets BNP pr. indbygger PPP, idet den er steget fra 40.428,7 USD i 2010 til 45.959,4 USD i 2018, hvilket er en procentuel stigning på 13,52% .

Denne udvikling forventes desuden at fortsætte, hvilket er utrolig positivt for Louis Poulsen, da deres High-End produkter kræver en høj købekraft, hvilket den i høj grad er her. Øges købekraften, øges muligheden samtidig for at få øget salg i landet. Desuden er købekraften også stort set den samme som i Danmark, hvorfor man vil kunne skalere mange af de ideer man har i Danmark, til også at fungere i Tyskland, især fordi det er et land med en meget lignende kultur den danske.

Ovenstående grafer viser udviklingen over ledigheden i Tyskland over hhv. 10 år samt over de senste år, så man både får et overblik over den langsigtede udvikling samt en mere nutidig udvikling. På grafen til højre, der viser ledigheden det seneste år, kan vi desuden se en prognose over ledigheden de kommende to år. I 2010 var ledigheden omkring 7,4%, mens den på nuværende tidspunkt i stedet ligger på 3,1% , hvilket altså er et fald på 4,3 procentpoint på blot 10 år, hvilket er en utrolig flot udvikling.

Til sammenligning har Danmarks ledighed stort set hele tiden siden 2010 været højere end Tysklands, og i november 2019 var Danmarks ledighed da også på 3 3,7% .