Problemformulering
I vores makroøkonomiske landanalyse har vi taget udgangspunkt i kapitel 17. Vi vil kigge på Storbritanniens økonomiske tilstand gennem de sidste 10 år ved hjælp af diverse makroøkonomiske nøgletal.

Vi vil ud fra disse tal påpege eventuelle ubalancer, samt prøve at løse dem. Storbritannien har en befolkning på over 67,25 mio.

De har bygget en jernbanetunnel til Frankrig, men udover dette er landet omgivet af vand, hvilket også giver dem import- og eksportmæssige fordele.

I 2019 eksporterede de maskiner og transportudstyr for ca. 143 mia. GBP. Dette omfatter i høj grad maskiner og materiale (aktiver) til produktionsanlæg og virksomheder, samt lastbiler, anhængere og fly.

Indholdsfortegnelse
Opgave:
Valgte Land:
Problemfelt:
Problemformulering:
Kilder:

Uddrag
Et land som Storbritannien skal gerne have en årlig BNP-vækst på minimum 2%, hvilket er højkonjunktur.

Det har de også ramt nogle år, men de fleste år har de ligget på 1-2%, som er stabil vækst. Når de endelige tal fra 2020 kommer, vil man nok se et fald i BNP grundet coronakrisen.

For at forbedre Storbritanniens BNP, kan de med fordel benytte sig af lempelig finanspolitik. Det betyder, at staten skal sænke deres indtægter eller øge deres udgifter

for at få efterspørgslen til at stige. Dette vil øge BNP-væksten, hvilket der er brug for ovenpå en krise som denne.

---

Ved at tage et indblik ind i arbejdsløsheden i Storbritannien, kan vi fra år 2010 se, at de har en høj arbejdsløshed

hvilket skyldes finanskrisen som havde taget plads året før som satte dem i en dårlig økonomisk situation.

Målet for arbejdsløsheden for et land ligger på 2–4%, hvilket også anses som fuld beskæftigelse. I 2019 kan vi se, at der er fuld beskæftigelse for arbejdsløsheden.

Når data fra 2020 ankommer, vil vi også kunne se en dramatisk stigning i arbejdsløsheden grundet coronakrisen

som stoppede størstedelen af handel og rejse i verden. Derudover vil vi også kunne se coronakrisens følgevirkninger, langt ude i fremtiden.