Udviklingsøkonomisk landanalyse | IØ | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Nigeria:
- Befolkningspyramide:
- Befolkningsforhold:

USA:
- Befolkningspyramide:
- Befolkningsforhold:

Norge:
- Befolkningspyramide:
- Befolkningsforhold:

Uddrag
I 2019 var BNP pr. indbygger i Nigeria på 2230 US dollars og 5363 ppp. Det viser hermed, at befolkningen i Nigeria tjener 2230 US dollars pr. indbygger.

Da Nigeria er et uland, er BNP pr. indbygger kraftigt undervurderet. Det skyldes, at mange familier er selvforsynende med fødevarer, og passer selv børn og ældre.

Produktionen af fødevarer, samt pasning af børn og ældre er i ulandene ikke erhvervsmæssig produktion og tælles derfor ikke med i BNP ‘en.

I 2018 var Gini koefficienten i Nigeria 35,1 point. Gini koefficienten giver oplysninger om fordelingen af indkomsten i Nigeria.

Hvis indkomsten var delt perfekt, ville den ligge på 0. Man kan derfor se, hvor ulig indkomsten er i Nigeria.

Altså kan der sagtens oplyses, at gennemsnitsindkomsten er 2230 US dollars, men dette kan skyldes, at der er nogle i landet, der tjener meget og så er der nogle, der næsten ingen penge har. Fx er der 54% i Nigeria, der er ekstremt fattige.

Alle landes BNP er omregnet fra landets egen valuta til dollars. Det kan derfor give unøjagtigheder, hvilket fx kan skyldes, at $- kursen svinger meget fra år til år.

Dollaren er altså en flydende valuta. Det kan derfor være problematisk at sammenligne landenes BNP over en given tidsperiode.

Derudover er det ikke sikkert, at Nigerias valutakurs overfor for dollaren afspejler den købekraft, der gælder i Nigeria

Som man kan se på ovenstående billede, er det 10% sekundære erhverv, 20% tertiære erhverv og 70% primære erhverv.

Dette er typisk for ulande. Fattige lande ligger primært under primære erhverv, og ligger derfor i fase 1.

---

Befolkningspyramide:
Man kan på denne befolkningspyramide se, at Nigeria er et uland, da der er en stor del børn og unge og en lille del af befolkning, der udgør ældre.

Grunden til, at unge og børn udgør så stor en del af befolkningen kan skyldes, at der hele tiden fødes flere end forrige gang.

I Nigeria fødes der 5,1 barn pr. kvinde, hvilket viser, hvorfor der er så mange børn og unge i forhold til ældre.

I denne befolkningspyramide bliver det bekræftet, at folk i gennemsnit ikke bliver meget mere end 50. i 2014 var 44% 0-14-årige, 53% var 15-64-årige og 3 procent var +65 år. Dette er altså en progressiv pyramide.

I 2025 vil der stadig være en størstedel af befolkningen, som er mellem 15 og 64 år. Her vil dette udgøre 56% af befolkningen. Folk i alderen +65 år vil stadig være nede på 3% og folk i alderen 0-14 år vil ligge på 41%.

Befolkningsforhold:
Nigeria ligger nummer 18 på ranglisten over flest dødsfald pr. 1000 indbygger. Dødsraten pr. 1000 indbygger i Nigeria ligger på 12,9.

Hvilket vil sige, at hvis man betragter en gruppe på 1000 fra Nigeria- hvoraf det er fordelt jævnt på alder, køn m.v.- vil der på et år være omkring 12-13 dødsfald.

Dødsfødsler ligger i Nigeria på 72,7 pr. 1000 nyfødte. Så hver gang der er født 1000, er 72-73 af dem døde, hvilket er ret mange.

Dog er det ikke så rosenrødt som det ser ud, da børn og unge udgør en stor procentdel af befolkningen.

Fødselsraten ligger på 37,64, hvilket vil sige, at der er 37-38 fødsler pr. 1000 indbyggere. Da der både er en høj dødsrate og en høj fødselsrate, ligger Nigeria i fase 1 på den demografiske transition.

Den forventede levetid hos kvinder er 54,1 år, hvor den forventede levetid hos mænd er 52 år. Fertiliteten ligger på 5,1, hvilket vil sige, at kvinder får 5,1 børn hver i gennemsnit.

HDI’en i Nigeria ligger på 0,534, hvor skalaen går fra 0-1. På denne skala er 1 det bedste og 0 det dårligste.

HDI er indeks for den menneskelige udvikling, og man kan her se, at Nigerias ikke er helt dårlig, men kunne klart blive bedre.

Indekset måler et lands gennemsnitlige resultater af forventet levealder, uddannelse og indtægt, altså BNP pr. indbygger.

I Nigeria er det faktordreven økonomi, da de er et lavt udviklet land. De konkurrerer på verdensmarkedet på pris og er derfor ret sårbar overfor prisudvikling på råvarer, samt op- og nedture i den globale økonomi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu