Problemformulering
Hvordan er det en udfordring for EU at der er medlemslande i store økonomiske problemer? Brug Grækenland og landets økonomiske situation som eksempel.

Redegør for de økonomiske problemer i Grækenland gennem de seneste 20 år

Analysér hvilke konsekvenser Grækenlands økonomiske krise har haft for landet og hvilken indflydelse EU’s hjælpetiltag har haft på deres problemer

Diskutér hvorvidt det var en god løsning at EU gav så mange penge til Grækenland, da de var i dyb økonomisk krise.

Indledning
Grækenland er et af verdens mest besøgte turistmål særligt pga. landets populære og idylliske ørige. Men gennem de sidste mange år har Grækenland været præget af store budgetunderskud og gæld sammenlignet med resten af EU.

I denne opgave vil vi fokusere på de økonomiske udfordringer der har været i Grækenland de seneste 20 år og hvordan EU har hjulpet landet.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 2
1.1 Introduktion 2
1.2 Problemformulering 2
1.3 Metodeovervejelser 2
2. Redegørelse 3
3. Analyse 3
4. Diskussion 5
5. Konklusion 5
6. Litteraturliste 5
7. Bilag 6
Bilag 1 6
Bilag 2 7
Bilag 3 7
Bilag 4 8
Bilag 5 8
Bilag 6 9

Uddrag
- Økonomisk vækst
Grækenlands BNP var i 2008 på 354,5 milliarder dollars. Da finanskrisen kom, ramte den Grækenland hårdt og Grækenlands økonomiske vækst har stort set siden været i recession.

I 2015 modtog Grækenland en tredje støttepakke fra ESM, hvilket havde en positiv indvirkning på BNP‘en og den steg altså mellem 2016 og 2018.

Dog faldt den igen i 2018 og dette har betydet at Grækenlands BNP i 2020 var nede på 189,5 milliarder dollars. Det kan derfor konkluderes at der har været en negativ effekt på økonomisk vækst.

- Ligevægt på betalingsbalancen
Grækenland har de seneste 20 år været i betalingsbalanceunderskud.

De er dog siden 2008 kommet tættere på ligevægt på betalingsbalancen som gik fra -14,5% til inden coronakrisen -1,5%.

Underskuddet skyldes at Grækenland importerer mere end de eksporterer. En af deres største indtægtskilder er turisme som afhænger alt efter om der er høj eller lavkonjunktur.

Det ville derfor være godt for dem at finde en fast og god indtægtskilde også. Stigningen i betalingsbalancen skyldes at Grækenland sammen med lånene fra EU og ESFS skulle følge en stram finanspolitik, som har mindsket forbruget hvilket har påvirket betalingsbalancen positivt.