Magasin | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
1.1 - Fordele og ulemper, som Magasin opnår ved at have en onlineshop
1.2 - Hvor i værdikæden skaber Magasin størst værdi for kunderne?
1.3 - Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne for Magasin i årene 2011/12 til 2013/14 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.
1.4 - Vurdering af Magasins fremtidsudsigter, med udgangspunkt i besvarelse af spørgsmål 1.1 - 1.3.
2.1 - Vurdering af hvilken opstillingsform resultatopgørelsen for 2017/18 for HC. Gunder A/S skal opstilles efter.
2.2 - Opstilling af balance for Gunder A/S pr. 30.06.18.
3.1 - Udarbejdet resultatbudget for 2016.
3.2 - Vurdering af hvilke forudsætninger i budgettet der er mest usikre.

Uddrag
Magasins rentabilitet har i perioden haft et lille sving, men er dog uændret, overordnet set. Det ses da afkastningsgraden i 2011/12 til 2012/13 er faldet en smule. Dog er den steget igen fra 2012/13 til 2013/14.

Selvom der har været en negativ udvikling fra år 2011/12 til 2012/13 er afkastningsgraden altså ikke forværret i hele perioden, men uændret.

En af grundene til at afkastningsgraden er steget igen i 2012/13 til 2013/14 er virksomhedens voksende omsætning, hvilket også forårsager et større resultat af primær drift.

Grunden til den stigende omsætning er blandt andet at Magasin har ansat mere personale med fokus på kundeservice. Derudover har de haft fokus på deres onlineshop og en masse IT-investeringer, som har båret frugt i sidste ende.

Det at afkasningsgraden i 2013/14 er på 13,7% betyder at hver investeret krone har givet en forrentning på 13,7 øre. Desuden har afkastningsgraden været på et tilfredsstillende niveau i hele perioden når man sammenligner med markedsrenten på 4-6%.

Hvis man kigger på virksomhedens indtjeningsevne, ses det at det er et nøgletal som har haft en positiv udvikling. Det skyldes at overskudsgraden er steget i både år 2011/12 til 2012/13 og år 2012/13 til 2013/14.

Overordnet set er overskudsgraden steget fra at være 6,3% i 2011/12 til at være 7,6% i 2013/14. Det er altså en stigning på 1,3 procentpoint, svarende til ca. 21%. Altså har dette nøgletal haft en positiv indvirkning på afkastningsgraden, og dermed rentabiliteten.

Grunden til at Magasins overskudsgrad er forbedret er at virksomheden har formået at skabe flere indtægter end omkostninger. Det skyldes igen primært den store vækst i omsætning, som er sket igennem årene.

Omsætningen er steget med hele 169 mio. kr. skriver Magasin i deres ledelsesberetning. Alt dette vil sige at i år 2011/12 har virksomheden tjent 6,3 øre pr. omsat krone, hvorimod de i år 2013/14 har tjent 7,6 øre pr. omsat krone.

Det vil sige at Magasin har brugt 92,4 øre til omkostninger pr. omsat krone. For at afgøre om dette niveau har været tilfredsstillende, skal Magasin sammenlignes med andre virksomheder i samme branche.

Et andet nøgletal, som dog har påvirket afkastningsgraden negativt, er virksomhedens kapitaltilpasningsevne. Det skyldes at aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 2,17 til 1,8. Det svarer til et fald på 0,37 procentpoint, hvilket er ca. 17%.

I aktivernes omsætningshastighed kan man se at virksomheden i år 2013/14 er endt ud med en omsætning på 1,8 kr. pr. investeret krone.

Altså er der sket en negativ udvikling i virksomhedens kapitaltilpasningsevne, hvilket vil sige at der er en større procentvisstigning i omsætning end i aktiver. Dog er det noget som Magasin muligvis er ved at rette op på.

Nemlig fremgår det i deres ledelsesberetning for 2013/14, at de har investeret en masse penge i både materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dette vil øge magasins aktiver, og kan dermed muligvis ændre kapitaltilpasnings evnen til igen at få en positiv indvirkning på rentabiliteten.

Igen skal dette nøgletal sammenlignes med andre virksomheder i branchen for at vurdere om niveauet har været tilfredsstillende.

Alt i alt er afkastningsgraden forbedret, da virksomhedens indtjeningsevne har haft en større procentvis positiv påvirkning, end at virksomhedens kapitaltilpasningsevne har haft en negativ påvirkning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu