Indholdsfortegnelse
Lungerne 1
- Biologi rapport 1
- Ladun og Hibatullah 1
- 1.b 1
- Lærer: Grete Voldsgaard 1
Rapport om lungerne 3
- Formål 3
- Indledende teori afsnit 3
- Hypotese 4
- Materialer og metode 4
- Resultater 4
- Databehandling 5
- Diskussion 6
- Fejlkilder: 6
- Konklusion 7
- Anvendte litteratur og kilder 7

Uddrag
Formål:
Forsøg 1:

Forsøg: Måling af ilt og kuldioxid i udåndings luft
Formålet er at undersøge kroppens forbrug af ilt og produktion af CO2

Forsøg 2:
Måling af lungeventilation
Formål at måle lungeventilationen i hvile

Forsøg 3:
Måling af lungekapacitet

Formålet er at sammenligne drenge og pigers lungekapacitet. At undersøge en sammenhæng mellem højde og lungekapacitet.

Indledende teori afsnit:
Lungerne er dem der sørger for at vi kan trække vejret. Vi mennesker har to lunger. Lungerne fylder ca. en halv tennisbane.

Lungerne ligger i hver sin halvdel af brystkassen, hvor de er adskilt af hjertet, luftrør, spiserør og brysthvirvelsøjle. Hjertet er det organ der pumper blod rundt i kroppen.

Venstre hjertekammer trykker blodet ud gennem den store hovedpulsåre som kaldes aorta. Blodet når til sidst ud til kapillærerne via de mindre arterier og blodkar, hvor der bliver udvekslet ilt, kuldioxid og nærringstoffer med muskelcellerne.