Indholdsfortegnelse
Hjemmeopgave 4
Opgave 1. Lactosetolerans hos voksne
Opgave 2. Hovedlus
Opgave 3. Opdræt af gæs
- Noter til opgave 2:

Uddrag
Opgave 1
1. Som vist på figur 1 går lactase sammen med vand (H2O) for at nedbryde laktosen. Denne proces kalder vi hydrolyse.

Denne reaktion bryder glycosidbindningen, så laktosen nu er spaltet til glukose og galaktose, hvilket vi godt kan nedbryde i vores fordøjelsessystem.

2. På figur 2 kan vi se, at der er en base som er blevet udskiftet i DNA-sekvensen, C er nemlig blevet til T. Denne type mutation kalder vi en punktmutation.

3. Hvis man antager at Hardy – Weinberg- modellen gælder kan man beregne allelfrekvensen for K og k i Europa sådan her

---

4. En populationsgenetisk faktor der kan havde medføre en ændring i allelfrekvensen for lactosetolerans i Europa er migration. Migration forstås ved at en population migrer ind i en anden population, og dermed blander sig genetisk.

Dermed kunne man forestille sig, at hvis en stor populationen fra asian , hvor allelfrekvens for lactosetolerans er på 10% migrer ind i Europa, hvor lactosetoleransen er på 90%, vil den samlet allelfrekvens for lactosetolerans naturligvis falde.

Modsat vil også ske, hvis Europæer migrer ind i asian, så vil allelfrekvensen stige. Population skal dog være signifikant, før man kan se en forskel.

5. Man kan forestille sig, at på et tidspunkt i Europa, at der sket en genmutation, der har gjort at folk i Europa kan fordøje laktose.

Ved at man kan tåle laktose havde givet en kæmpe fordel dengang, ikke nok med de kunne få deres næring fra kød, kunne de også få deres næring fra f.eks. mælk.

Dette har givet dem en kæmpe fordel og givet dem en meget større chance for at overleve og få mange børn.