Indledning
Fig. 1. Billeder af polarræv (Alopex lagopus), europæisk ræv (Vulpes vulpes) og afrikansk ørehund (Otocyon megalotis). I tabellen ses dyrenes normale kropstemperatur og den gennemsnitlige temperatur i deres naturlige miljø.

Polarræven (Alopex lagopus), den europæiske ræv (Vulpes vulpes) og den afrikanske ørehund (Otocyon megalotis) er nært beslægtede. De tre arter har dog påfaldende forskellige ører, se figur 1. Som de fleste andre pattedyr opretholder alle tre arter en meget konstant kropstemperatur på 37 ̊C. Man mener, at dyrenes forskellige øreudformning kan være medvirkende til at opretholde den konstante kropstemperatur.

Indholdsfortegnelse
1. Hvordan defineres en art (brug Yubio)?
2. Redegør for hvordan nye arter opstår.
3. Forklar, hvilke fysiologiske fordele pattedyr som de tre arter i figur 1 kan have af at opretholde en konstant kropstemperatur.
4. Forklar, hvordan de tre arters forskellige øreudformning kan være medvirkende til at opretholde en konstant kropstemperatur.
5. Diskuter hvilke evolutionsmekanismer der kan have ført til, at de tre arter har påfaldende forskellig øreudformning.
6. Den franske naturhistoriker Lamarck publicerede i 1809 den hypotese, at arterne ændrer sig gradvist, at nye egenskaber fremkommer ved en ”målrettet indre stræben” efter det bedst egnede og at nyopståede egenskaber går i arv til individets afkom. Som eksempel på målrettet indre stræben gav han, at giraffen strakte hals så meget, at halsene rent faktisk blev en smule længere. - Diskutér om denne hypotese er korrekt, og om den kan anerkendes som et skridt på vejen til den nuværende evolutionsteori.

Uddrag
De tre arter har påfaldende forskellige øre udformning som følge af tre forskellige forhold: selektionspresset, tilfældige mutationer og genetisk drift. For det første er selektionspresset forskellige for de tre arter, netop fordi deres levesteder ikke er ens.

For det andet opstår der tilfældige mutationer mellem arterne, da de samme mutationer ikke vil forekomme hos arterne, og genpuljen vil på den måde variere over tid. Derudover har genetisk drift den betydning, at der opstår tilfældige udfald hos hver art, der gør at der udvælges bestemte egenskaber.

Resultatet af disse tre forhold for de tre arter er, at der opstår mange genetiske forskelle mellem dem.

Dette har også betydet at de tre arter skulle tilpasse sig det nye miljø, hvorefter der er foregået naturlig selektion, som betyder at dem som bedst har kunnet tilpasse sig de nye omgivelser, har overlevet.