Artsdannelse hos ræve | Rapport | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Fig. 1. Billeder af polarræv (Alopex lagopus), europæisk ræv (Vulpes vulpes) og afrikansk ørehund (Otocyon megalotis).

I tabellen ses dyrenes normale kropstemperatur og den gennemsnitlige temperatur i deres naturlige miljø.

Polarræven (Alopex lagopus), den europæiske ræv (Vulpes vulpes) og den afrikanske ørehund (Otocyon megalotis) er nært beslægtede.

De tre arter har dog påfaldende forskellige ører, se figur 1. Som de fleste andre pattedyr opretholder alle tre arter en meget konstant kropstemperatur på 37˚C.

Man mener, at dyrenes forskellige øreudformning kan være medvirkende til at opretholde den konstante kropstemperatur.

Indholdsfortegnelse
1. Hvordan defineres en art (brug Yubio)?

2. Redegør for hvordan nye arter opstår.

3. Forklar, hvilke fysiologiske fordele pattedyr som de tre arter i figur 1 kan have af at opretholde en konstant kropstemperatur.

4. Forklar, hvordan de tre arters forskellige øreudformning kan være medvirkende til at opretholde en konstant kropstemperatur.

5. Diskuter hvilke evolutionsmekanismer der kan have ført til, at de tre arter har påfaldende forskellig øreudformning.

6. Den franske naturhistoriker Lamarck publicerede i 1809 den hypotese, at arterne ændrer sig gradvist, at nye egenskaber fremkommer ved en ”målrettet indre stræben” efter det bedst egnede og at nyopståede egenskaber går i arv til individets afkom. Som eksempel på målrettet indre stræben gav han, at giraffen strakte hals så meget, at halsene rent faktisk blev en smule længere. - Diskutér om denne hypotese er korrekt, og om den kan anerkendes som et skridt på vejen til den nuværende evolutionsteori.

Uddrag
En art defineres som to dele af en befolkning, der ikke udveksler gener med hinanden gennem en længere periode.

Når de to dele er geografisk adskilt fra hinanden, vil der således holde op med at udveksle gener. I mellemtiden skal den ene eller begge populationer udvikles genetisk i en ny retning.

Genforenes de to populationer på senere tidspunkt og ikke har mulighed for at få fertilt afkom, dvs. afkom der selv engang kan få

er de to populationer i denne periode blevet genetisk adskilt fra hinanden. Når dette sker, kaldes det en artsdannelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu