Pelsfarve hos ulv | Biologi Opg 1 | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvordan en deletion kan være årsag til, at et gen ikke kommer til udtryk.

2. Angiv genotyperne for I-2, II-2, III-3 og III-4 i figur 1.

3. Giv en mulig forklaring på fordelingen af fænotyper i henholdsvis skov- og tundraområder i Canada. Inddrag figur 2.

4. Diskuter usikkerheder i optællingerne, der danner grundlag for fordelingen af pelsfarve hos ulve i Canada. Inddrag figur 2 og figur 3.

5. Giv forslag til, hvordan man ved brug af DNA-analyse kan afgøre, at mutationen er overført fra hunde. Begrund dit svar.

Uddrag
En deletion kan være årsag til, at et gen ikke kommer til udtryk da deletionen ændrer på genet og dets struktur. Et gen er en afgrænset del af et DNA-molekyle der indeholder en række baser der fungerer som opskriften på et bestemt protein.

I sammenhæng med pelsfarven på Canis lupus har proteinet den betydning at det bestemmer specifikke egenskaber, og mere specifikt i dette tilfælde, at proteinet koder for hvordan ulvens genom kommer til udtryk.

Under proteinsyntesen skaber RNA-polymerasen RNA-strengen, som fungerer som en kopi for den del af DNA-molekylets baser der koder for det specifikke protein, når RNA-strengen er færdig hedder den derefter mRNA.

Ved tilfælde af en deletion vil der mangle basepar i DNA-molekylet og idet at det fremgår at allelen fremkommer ved en deletion på tre basepar, vil det have den betydning at der mangler et codon og derfor en aminosyre i udviklingen af proteinet.

Idet at proteiner er bygget op af aminosyrer kan det have en betydelig forskel hvis der mangler en aminosyre i mRNA og derfor opskriften af proteinet.

Proteinet dannes under translationen og en ændring af aminosyresammensætningen kan ændre på proteinets egenskaber og kan derfor ændre på hvorvidt et gen kommer til udtryk.

---

At den sorte pelsfarve nedarves autosomalt dominant har den betydning at allelen for den sorte pelsfarve er dominant i modsætning til allelen for den grå pelsfarve og det er altså derfor det ”forandrede” gen der fremgår som fænotype.

Det hedder ”autosomal” dominant nedarvning da det ikke er et kønskromosom allelen sidder på, men derimod et af de 22 kromosompar, autosomer.

Grundet at allelen ikke sidder på et kønskromosom, men derimod på en autosom har den betydning at nedarvningen af det forandrede gen sker lige meget køn, derfor det modsatte af kønsbundet nedarvning.

Genotyperne:
Allel for sort pelsfarve: P
Allel for grå pelsfarve: p
I-2: pp
II-2: Pp
III-3: pp
III-4: Pp

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu