Osmotiske forhold hos planter | Biologi Rapport | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1. Osmotiske forhold hos planter
1. Afbild resultaterne, vist i figur 2, med vægtændring som funktion af koncentration af sukker.
2. Bestem den koncentration af sukker, der ikke vil føre til vægtændring.
3. Forklar resultaterne, vist i figur 2.
4. Forklar, hvorfor det er nødvendigt med aktiv transport, når K+-ionerne skal pumpes ind i læbecellerne.
5. Diskuter, om den anvendte metode ”er langt mere bæredygtig end GMO”.

Opgave 2. Kronisk Myeloid Leukæmi
1. Angiv hvilken type mutation, der er vist i figur 1. Begrund dit svar.
2. Forklar, hvorfor det kun er celler med mutationen, der udtrykker BCR-ABL-proteinet.
3. Giv forslag til, hvorfor et protein som BCR-ABL-proteinet kan give anledning til uhæmmet celledeling.
4. Forklar, hvorfor man forventer, at siRNA-behandlingen er mere effektiv end den nuværende behandling.
5. Giv forslag til, hvordan man kan undersøge, hvilken af de to behandlingsmetoder der er mest effektiv for patienter med CML.

Uddrag
Et hold gymnasieelever udførte et eksperiment med kartofler. Formålet med eksperimentet var at bestemme den koncentration af sukker

der ikke vil føre til vægtændring af et kartoffelstykke. Kartoffelstykker blev anbragt i petriskåle, der indeholdt vand med forskellige koncentrationer af sukker, se figur 1.

---

Osmose er diffusion af vand gennem en semipermeabel membran fra et område med høj vandkoncentration mod et område med lav vandkoncentration.

Celler indeholder en vis mængde sukker (C6H12O6) i deres cytoplasma. Cellemembranen er semipermeabel, hvilket betyder, at den tillader vandmolekyler at passere membranen ved simpel transport.

Vandmolekyler kan bevæge sig begge veje over membranen, men der vil være en nettotransport fra siden med højest vankoncentration mod siden med lavest vandkoncentration.

Sukkermolekylerne kan derimod ikke passere membranen uden hjælp. Siden med lavest vandkoncentration vil være siden med højest sukkerkoncentration og omvendt.

Når cellerne så udsættes for opløsninger med forskellige sukkerkoncentrationer, vil vandet bevæge sig ind og ud af cellemembranen.

Dette er grunden til at der sker en vægtændring, da kartoflen på den måde enten mister vandvægt eller modtager vandvægt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu