Symbiosen i planter | Opgave

Indledning
Der er planter, såsom kløver og lupin, der lever i symbiose med nitrogenfikserende bakterier af slægten Rhizobium.

Planterne har små rodknolde, hvor bakterierne lever i symbiose med planter, illustreret i figur 1.

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1: Symbiosen i planter.
1: Forklar, hvad planter som lupin og kløver har af fordele, ved at leve i symbiose. Inddrag figur 1.

2: Forklar, hvorfor nitrogenase-enzymet kun kan være aktivt, hvis det lever i symbiose med f.eks lupin. Inddrag figur 3.

3: Forklar, hvorfor det må være vigtigt at leghæmoglobin kan afgive O2, for Rhizobium-bakterierne. Inddrag figur 2.

4: Giv en mulig forklaring på, at hvis der høje NO3—koncentrationer i jorden, kan dette nedsætte kvælstoffikseringen i Rhizobium-bakterierne.

5: Forklar, at hvis afgrøder såsom lupin nedpløjes, kan være med til at gøde jorden, for det næste hold planter, der skal vokse på marken.

Spørgsmål 2: Infektioner

2. Bestem, på baggrund af udviklingen vist i figur 1, hvor mange smittede man kan forvente i uge 50. Begrund dit svar

Uddrag
Rhizobium-bakterierne giver organiske N-forbindelser til lupin og kløver planten som først og fremmest giver energiholdige stoffer til rodknolden.

N-forbindelserne kan være NH4+ og NH3. På disse knolde lever en særlig gruppe bakterier. Bakterierne er afhængige af disse knolde og vi kalder dem derfor knoldbakterier.

De kan et trick, som andre planter og dyr (herunder mennesker) ikke kan. Knoldbakterier kan omdanne luftens nitrogen (N2) til en kemisk forbindelse med N.

Denne kemiske forbindelse hedder en ammonium-ion. Den skrives NH4+.Denne nitrogenforbindelse (NH4+) kan planter optage.

Dermed skaffer bakterierne nitrogen til planten. Vi siger, at bakterierne fikserer nitrogen. De er nitrogenfikserende bakterier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu