Opgavebeskrivelse
1. Forklar, hvorfor den genetiske variation inden for en art har betydning for artens mulighed for at overleve.
2. Gør rede for hvilken konklusion, der kan drages om den genetiske variation i den danske bestand af krondyr fra 1800-tallet til i dag.
3. Vurder, om krondyrene der tilhører den genetiske variant 4 nedstammer fra danske eller europæiske krondyr. Begrund dit svar.
4. Diskuter et af ovenstående tiltag i forhold til at øge den genetiske variation i den samlede bestand af danske krondyr.

Uddrag
Dyr i naturen som for eksempel dette krondyr, har nogle forskellige alleler for samme gen i genpuljen, dette kommer til udtryk når, der optræder disse forskellige fænotyper i populationen.

I en gruppe af krondyr kan der for eksempel være større og mindre variationer af dyrene med for eksempel forskellige størrelser af opsats eller farver eller nuancer af pelsen.

Disse krondyr kan hver have en fordel ved de forskellige forhold i miljøet, heraf vil de store dyr klare sig bedst i områder, hvor der kræves en vis højde af dyret for at for eksempel at kunne nå træernes blade, for at få føde for overlevelsen.

Ændringer i miljøet kan også medføre, at nogle fænotyper ikke er i stand til at overleve længere grundet disse ændringer i et bestemt område, og herfra vil dyret i værste fald kunne dø.

Er genpuljen hos krondyr og den genetiske variation hos gruppen af krondyr i området ikke særlig stor, vil der være færre fænotyper repræsenteret blandt krondyrene

og herfra er det ikke garanteret at gruppens krondyr kan overleve en hastig ændring i for eksempel miljøet. Derfor er det at en lille genetisk variation gør en art særlig sårbar for at uddø.