Indholdsfortegnelse
Sædproduktion hos mænd.
1. Ødelagt endeknop
3. Ødelagt myelinskede
4. Brud på aksonet

Uddrag
På figur 1 ses antallet af sædceller samt hormonkoncentrationer hos mænd der har fået testosteron, FSH og LH. Ad x-aksen er antal måneder angivet hvor der af y-aksen på de nederste to er enheden ng/ml.

Den øverste graf har derimod enheden sædceller x 10/ml på y-aksen i stedet. Hormonkoncentrationen af LH og FSH ses på den midterste graf, hvor det for den nederste graf er testosteron i stedet.

Dannes der for meget testosteron vil den høje koncentration hæmme produktion af LH, og der sendes dermed negativt-feedback signal.

Vi kan aflæse på figuren at i takt med testosteron stiger falder koncentrationen af LH. Her er det derfor tydeligt hvordan den negative feedback spiller ind.

Reguleringen af kønshormonet LH påvirker sekundære kønskarakterer. Produktionen af sædceller styres primært af hormonet FSH.

Sædproduktionen stiger omkring 4. måned ud fra figuren, og på selv samme tidspunkt falder hormonkoncentrationen af FSH.

Derfor kan man forklare sammenhængen mellem de to med negativ feedback. Hormonstoffet FSH falder når produktionen af sædceller stiger.

Dette stemmer også godt overens med en viden om at stigning i østrogen giver negativ feedback på FSH, og netop østrogen kan altså påvirke mænds sædproduktion.

Hvis mændene udsættes for østrogenlignende stoffer, vil der ske betydelige ændringer hos mandens sædproduktion.

Der vil ske negativ feedback i form af de østrogenlignende stoffer og produktionen af LH og FSH vil dermed hæmmes.

Som konsekvens af dette bremses sædcelleproduktionen altså, hvilket vil føre til ringere sædkvalitet da mængden af sædceller i mandens sæd falder.