Opgavebeskrivelse
Formål:
At undersøge eget blodtryk og at undersøge blodkredsløbets reaktion på rygning og fysisk aktivitet.

Indledning
Hypotese:
Vi vil forvente , at vores blodtryk ligger inden for det normale ved de første prøver, da vi ikke har lavet nogen form for fysisk aktivitet eller lignende. I vores anden måling vil vi dog tro, at målingerne har ændret sig noget, da vi blandt andet har lavet noget fysisk.

Indholdsfortegnelse
FORMÅL
TEORI
MATERIALER
FREMGANGSMÅDE
RESULTAT
DISKUSSION

---

Diskussion spørgsmål:

1. Vurder resultaterne for blodtryk i hvile (tabel 1) ud fra en sundhedsmæssig betragtning. (inddrag figur 62, siden 43 i Biologi til tiden).
2. Diskuter hvilke fejlkilder der eventuelt kan have indvirket på resultaterne i tabel 1 (typisk vil nogle af forsøgspersonerne få målt et for højt blodtryk uden faktisk at have det)
3. Redegør for de forskellige resultater hvor I har forsøgt at påvirker blodtrykket. Det vil sige hvordan har I udført de forskellige tests og hvad viser resultaterne? Forsøg at give en fysiologisk forklaring på de fremkomne resultater.
4. Forklar også hvorfor blodtrykket normalt stiger med alderen.
5. Hvilken risiko er der ved at have et for højt blodtryk, og hvordan kan man forebygge det (se side 43-44 i Biologi til tiden).

Uddrag
Et forhøjet blodtryk kan medføre, at man får åreforsnævring og få andre farlige sygdomme, som for eksempel blodpropper i hjertet eller hjernen, hjertekrampe, kredsløbsproblemer i benene og påvirkning af nyrerne. Derfor er det rigtig vigtigt, at man holder øje med ens blodtryk da det kan medføre disse sygdomme, det er ekstra vigtigt at holde øje med ens blodtryk hvis man er overvægtig, har diabetes eller er ryger, da forhøjet blodtryk oftest forekommer hos disse grupper.

---

Det systoliske blodtryk (det første tal på blodtryksapparatet) angives som den kraft, der skabes ved at komme pres på arterierne, når hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud til arterierne. Det systoliske blodtryk ses for at værende normal, når den befinder sig under 120, hvis den er på 140 eller derover, så har man et forhøjet blodtryk.

Det diastoliske blodtryk (det andet tal på blodtryksapparatet) er det tryk der er i arterierne mellem hjerteslagene. Det diastoliske blodtryk ses for, at være normalt når den er under 80, men en indikator for forhøjet blodtryk er, når trykket er mellem 80-90 eller derover.