Indholdsfortegnelse
Formål
Hypoteser
Materiale
Metode/Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Konklusion
Referencer

Uddrag
Formål
Måling af blodtryk er en hurtig og nem måde at få et indtryk af, om en person har et sundt hjerte og et godt kredsløb, selvom det dog ikke fortæller alt.

Blodtrykket angives med to værdier: Det systoliske og det diastoliske blodtryk. Det systoliske angiver det tryk blodet forlader hjertet med lige efter hjertet har trukket sig sammen.

Hjertets sammentrækningsfase kaldes også for systolen. Det diastoliske angiver blodtrykket sidst i hjertets afslapningsfase, diastolen, hvor hjertet er afslappet og helt fyldt med blod.

Blodtrykket påvirkes af mange ting, bl.a. kropsposition, fysisk aktivitet, alder, rygning, nervøsitet og stress. I dette forsøg bestemmes blodtrykket på alle elever i klassen, og det undersøges hvordan forskellige forhold indvirker herpå.

Hypoteser
Vores første hypotese går på at, det vil forventes at klassens gennemsnitlige blodtryk vil ligge inden for normalen som man for unge regner med ligger på højst 140/90.

Vores anden hypotese går på, at det vil forventes at der vil være få eventuelle målinger både af blodtryk og puls der er en smule uden for sammenhæng

på grund af nervøsitet eller angst under målingen. Tidspunktet af målingen vil desuden forårsage at pulsen måles højere end den egentlige hvilepuls, da denne normalt vil måles om morgenen.

Vores tredje hypotese går på, at det vil forventes at under fysisk aktivitet vil både puls og blodtryk stige, samtidig med at både puls og blodtryk vil falde ved hvile før og under målingen.

---

Metode/Fremgangsmåde
1. Vi måler først hver persons blodtryk i hvile tre gange. Det gøres i serie, så alle i gruppen måles en gang, hvorefter alle igen måles en gang osv.

2. Vi måler blodtrykket (er opmærksomme på vejledningen for de forskellige typer af blodtryksapparater). Vi er opmærksomme på at målingen foretages korrekt, det vil sige siddende, i hvile og på venstre arm i højde med hjertet.

3. Vi noterer resultaterne løbende i tabel 1 nedenfor.
4. Vi udregner/fastlægger blodtrykket i hvile for hver person; som et gennemsnit af de tre målinger, se tabel 1.

Vi vurderer samtidig også om nogle af målingerne er utroværdige fx pga. forstyrrelser, eller fordi forsøgspersonen ikke har været i hvile, ved blandt andet at tage grin og snak i mente. Sådanne målinger udelader vi i udregningen.

5. Vi Undersøger hvordan fx kropsstilling (liggende) og fysisk aktivitet påvirker blodtrykket for en eller flere forsøgspersoner.

Diskutér hvordan I præcis vil udføre den enkelte test og skriv det ned. Undersøg også hvilken betydning det har, om man måler blodtrykket på fx en løftet arm eller på anklen.

6. Vi noterer alle resultater ned i tabel 2, og angiv hvordan I præcis forsøgte at påvirke forsøgspersonens blodtryk.