Indholdsfortegnelse
Måling af puls:
- Formål:
- Teorien:
- Materialeliste:
- Hypotesen:
- Målte data:
- Databehandling:
- Konklusionen:
- Fejlkilder:

Saltkoncentration i saltvand:
- Formål:
- Materialeliste:
- Reaktionen:
- Målte data:
- Databehandling:
- Konklusion:
- Fejlkilder:

Uddrag
Formål:
At undersøge hvorvidt der opstår ændringer i puls ved løb med højere hastighed og mere kropsbelastning i form af ekstra kilo.

Teorien:
Jo større arbejde kroppen udfører, desto mere ilt skal cellerne bruge.

Derfor skal blodet pumpes hurtigere rundt i kroppen, og pulsen stiger, selve processen vil jeg forklare mere om når jeg kommer til hypotesen.

Materialeliste:
- Løbebånd
- Pulsur
- Masse i form af kg rygsæk

Hypotesen:
Højere masse og hastighed vil føre til flere pulsslag pr minut grundet at når kroppen er i arbejde, er der en øget muskelaktivitet og det er lig med et øget iltforbrug.

Iltkoncentrationen i blodet falder således og dette registreres af særlige sanseceller, som herved får sendt besked til det sympatiske nervesystem. Resultatet er en øget puls.