Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialer
Resultater: Skriv resultaterne i skemaet:
Diskussion:
a) Diskutér jeres resultat i forhold til hypotese 1. sæt kryds i skemaet, og
kommenter derefter om din hypotese var rigtig.
b) Diskutér jeres resultat i forhold til hypotese 2. Udfyld skemaet, og kommenter derefter om din hypotese var rigtig.
Diskutér videre ved at overveje følgende:
- Hvilke fejlkilder kan der være ved dette forsøg?
- Hvis I ser agar terningen som en blodcelle og eddikesyren som ilt, der skal forsyne hele blodcellen, hvor effektiv er så diffusion i forhold til hvor stor cellen er?
- Mange stoffer transporteres rundt i kroppen ved hjælp af diffusion. Brug dine resultater fra forsøget til at forklare, hvorfor celler ikke er større end de er, og hvorfor organismer består af mange små celler i stedet for én eller få store.
Konklusion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Alt stof er i konstant bevægelse, og hvis et bevægeligt stof (gas, væske,...) får mulighed for det, vil det fordele sig, så dets koncentration er ens overalt i det tilgængelige rum. Sandsynligheden er større for at der passerer et molekyle af stoffet fra høj til lav koncentration end omvendt.

En transport af stof der skyldes at stoffet flytter sig fra en høj til en lav koncentration for dermed at udligne forskellen kaldes for 'diffusion'.

Diffusion er en transportproces, der ikke kræver energi og den er mekanismen bag mange af de udvekslinger af stoffer, der sker i vores krop og den øvrige natur.

Eksempelvis er det diffusion der fører iltmolekyler fra lungerne og ind i blodbanerne – og omvendt med kuldioxiden.

Modelorgansime: I denne øvelse benyttes en agar-terning som model for en celle. Agar er et kulhydrat der er udvundet fra rødalger.

Når det blandes med vand bliver konsistensen en fast gele.
Bromthymolblåt er en pH-indikator der er blå ved pH over ca. 8 og gul under ca. 6. Mellem pH 6-8 er farven grøn.