Kampen for kvinders rettigheder | DHO | 12 i karakter

Indledning
I 1800-tallet var kvinder meget undertrykte, hvad end det galte sædelighedsfejden, eller den politiske ligestilling både på sædelighedsområdet, men også politisk.

Man begyndte at se mere realistisk på disse områder, da den litterære periode kaldt Romantikken begyndte, som foregik i 1800-1870´erne var ovre.

Det idylliske var noget, som man i denne periode prøvede at søge væk fra, for i stedet at se på, hvordan virkeligheden stod til.

Det var derfor i denne periode, at forskellige kvindebevægelser opstod, hvilket medførte til at kvinderne kunne få lov til at tale ud og debattere om forskellige problemstillinger.

Kønsrollemønstrene var betydelige anderledes dengang, fra hvad der er tilfældet i dag. Dengang var kvinderne meget afhængig og underlagt manden i hjemmet

af den grund, at han var den som befandt sig på arbejdsmarkedet og stod for at forsørge resten af familien. Kvinden derimod, befandt sig mest i hjemmet, og hun havde derfor næsten ingen politisk indflydelse på samfundet.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse………………………………………………………………………..………2
Indledning………………………………………………………………………...…………………….3
Kampen for kvinderettigheder…………….……………………………….............……3-4
Analyse…………………………………………………………………………………………..……4-7
Diskussion……………………………………………………………………………………………….8
Konklusion………………………………………………………………………………………………9
Litteraturliste………………………………………………………………………………………..…1

Uddrag
Kvinderne var i 1800-tallet underlagt mændene, som var de dominerede. Derimod var kvindernes selvstændige muligheder ikke store, og næste ubetydelige.

Det var en forfærdelig tid for kvinderne, og de kunne ikke alene gøre noget af stor betydning. Manden, som var overhøvding i hjemmet

havde retten til at bestemme over kvinden, både i familielivet, men også på arbejdsmarkedet og politik. Det var ham som altid fik det sidste ord indført, og dermed ham som bestemte over hele familiens økonomi.

At manden havde denne magt over kvinderne, gjorde at kønsforholdene, blev meget firkantede. Allerede inden mændene indgik i et ægteskab, blev det socialt accepteret

at mænd interesserede sig i det seksuelle, hvorimod hvis kvinden gjorde dette, ansås hun som værende en svag kvinde, som ikke kunne overholde den kyskhed, der var pålagt af samfundet i denne episode.

Samfundet var i 1849 og helt frem til slutningen af 1800-tallet, præget af en lang række forandringer. I 1859 kunne kvinder begynde, at tage en lærerindeeksamen

men først fra 1867 kunne de blive ansat i det offentlige skolevæsen. Det betød også at de ugifte kvinder, som var over de 25 år, selv kunne styre sine egne indtægter.

Biedermeier var en tid, som har haft stor indflydelse på Danmark som nation gennem tiden. Man fokuserede på det hjemlige og især hyggen sammen med familien.

Skiftet fra Biedermeier til perioden, som blev kaldt ”Det moderne gennembrud” skete i 1870. Det blev til et Danmark, som begyndte at fokusere på industrien, og sætte kontroversielle emner under debat.

Sædelighedsfejden forgik i årene 1883 til 1887, og gik ud på hvorvidt kvinder og mænd skulle have ligestilling.

George Brandes og mange andre forfattere, ønskede at kvinder skulle have de samme seksuelle muligheder som mændene.

Kvinder skulle have flere frie muligheder, ikke kun seksuelt, men også i hjemmet. Der blev argumenteret for at det er mændene, som skal rette sig ind mere kysk og streng.

Det var det, som blev forventet af kvinderne, og derfor skulle de samme regler også gælde for mændene.

Denne diskussion tog flere år, og det var første gang man i Danmark skulle tage stilling til seksualmoralen. Det var noget som fyldte meget dengang, og stadig gør den dag i dag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu