Indledning
Vi har fået til opgave at integrere cafe kæden Joe & The Juice i USA og Tyskland, med hovedtemaerne kultur, marked, kommunikation og hvorvidt det er en god ide eller ej. Vi vil kigge på USA, og Tysklands kultur i forhold til hvad der kunne være udfordringer for Joe & The Juice, og om juice kunne være en god forretning i de følgende lande.

Vi vil finde ud af om der findes andre udbydere inden for branchen som Joe & The Juice vil være i konkurrence med. Det spændende ved Joe & The Juice i dag er, at de prøver at komme ind i både Tyskland og USA med flere restauranter.

Joe and The Juice er en spændende restaurant fordi der ikke som sådan er andre udbydere inden for specifikt salg af juice, kaffe og sandwich som har samme værdier som dem.

Vi vil se nærmere på Joe & The Juices værdikæde, altså hvilke styrker og svagheder virksomheden har internt. Vi vil sætte virksomheden ind i en skydeskivemodel og vurdere deres konkurrenceforhold ved hjælp af Porters five forces.

Vi forventer at finde en løsning på om Joe & The Juice kan komme ind i det Tyske og det Amerikanske marked. I vores rapport vil vi inddrage modeller, som vi har lært i undervisningen, for at hjælpe vore undersøgelse og vurdering.

Indholdsfortegnelse
Abstract 3
Indledning 4
Del 1: Virksomhedsanalyse 5
Værdikæden 6
Støtteaktiviteter 6
Primære aktiviteter 7
SWOT 8
Styrker 8 Svagheder 9
Del 2-Analyse af konkurrencesituationen for Joe & The Juice i USA og Tyskland 10
Skydeskivemodel - USA 10 Skydeskivemodel Tyskland 10 Konkurrenceformer 11
USA og Tysklands kulturteorier, kulturelle forskelle og kulturelle udfordringer 12
Porter's five forces 13
Omverdens forhold 14
Tyskland 15 USA 16
Konklusion 18 Kilde liste 19

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver