Indledning
Kronikken ”jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk” er skrevet af Malene Charlotte Larsen til Dagbladet Informationen d. 2. august 2012.

Malene Charlotte Larsen er ph.d. og adjunkt på Aalborg Universitet og forsker i unges brug af sociale medier og er ift. til dette emne en ekspertkilde.

Kronikken er svær at sætte præcist emne på, da der er mange forskellige emner og betydninger med det hele.

To vigtige hovedemner ville være selviscenesættelse og identitetsdannelse. Malene C. Larsen prøver at finde ud af hvorfor unge skal have anerkendelse fra andre, og hvorfor de aldrig har brug for privatliv.

Modtagerne for denne kronik er traditionelle og moderne fællesskabsorienterede ift. Gallups kompasmodel.

Uddrag
Der er meget iscenesættelse i teksten, og Malene har mange eksempler på unge der iscenesætter hinanden meget positivt, tilsvarende rubrikkens titel. Grunden til at Malene har valgt den rubrik er for at få os til at spekulere over, hvilket scenarie det er blevet skrevet eller sagt i.

Unge der læser rubrikken, vil højest sandsynlig vide hvad kronikken vil komme til at omhandle allerede fra start, mens den lidt ældre generation vil skulle læse sig længere ind i teksten for at finde og forstå handlingen til fulde.

I den sidste del af kronikken prøver Malene at få læseren til at indse, at der skal gøre noget ved problemet. Det gør hun b.la. ved at bruge en kilde som oplyser problemet, hvor der bliver brugt logos.

Både starten og slutningen får læseren til at tænke over hvilket problem det er, samt hvad man kan gøre ved det for at modbevise Malenes påstand.

Når Malene argumenterer for sine påstande, bruger hun forskellige argumenttyper, og en af dem er årsagsargument. Hun skriver at unge i dag ikke ved hvad venner er, og argumenterer så for at det er de sociale mediers skyld.

Generaliseringsargumentet bliver også brugt flere gange, når hun skriver ’når unge skriver’ eller ’når unge på sociale netværkssider’.

Malene får aldrig det at være ung i nutiden til at lyde som noget negativt eller at de voksne er bedrevidende, men i stedet skriver hun: ”De er lige så forskellige som os voksne Facebook-brugere”.