Indholdsfortegnelse
Redegørelse:
Kommentar:
Kilde:

Uddrag
Artiklen ”Jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk” er udgivet i Information d. 4. august 2012 og er skrevet af Malene Charlotte Larsen.

Larsen er ph.d. og adjunkt på Aalborg Universitet og forsker i unge og deres brug af de sociale medier. Artiklens omdrejningspunkt er unges brug af de sociale medier.

I artiklen beskrives det, at mange unge bruger meget tid på de sociale medier for at iscenesætte sig selv og andre.

Mange unge har et behov for anerkendelse og bekræftelse, og det får de ved, at andre ser og kommenterer på deres liv.

Larsens pointerer, at teenagere ikke er en homogen gruppe, og at man derfor ikke kan generalisere unges brug af de sociale medier:

“De er lige så forskellige som os voksne Facebook-brugere. Nogle deler meget; andre lidt; nogle har mange venner på deres vennelister, andre få; nogle er meget kritiske over for sociale medier, andre har taget dem betingelsesløst til sig.

Nogle dyrker selviscenesættelsen, mens andre bare logger ind for at hænge ud og dyrke de sociale relationer” (Larsen 2012). Ud fra dette citat understreges det, at teenageres adfærd er lige så forskellige som de voksnes.

Larsen beskriver hvor forskellig de unges bruge af de sociale medier er, og hvor stor forskel der er på, hvor meget de unge lægger i det.