Indledning
Kronikken ”jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk” er skrevet af Malene Charlotte Larsen til Dagbladet Informationen d. 2. august 2012.

Malene Charlotte Larsen er ph.d. og adjunkt på Aalborg Universitet og forsker i unges brug af sociale medier og er ift. til dette emne en ekspertkilde.

Kronikken er svær at sætte præcist emne på, da der er mange forskellige emner og betydninger med det hele. To vigtige hovedemner ville være selviscenesættelse og identitetsdannelse.

Malene C. Larsen prøver at finde ud af hvorfor unge skal have anerkendelse fra andre, og hvorfor de aldrig har brug for privatliv. Modtagerne for denne kronik er traditionelle og moderne fællesskabsorienterede ift. Gallups kompasmodel.

Uddrag
hvordan det foregår på de sociale medier, men at de lidt ældre ikke altid ser de her ting der bliver delt. ’Hun skriver f.eks.:

”Så ved jeg at der er nogle der kan lide mig, forklarede en 14-årige respondent om beskeden ”jeg elsker dig, og jeg holder bare så meget af dig” som hendes bedsteveninde havde skrevet” - dette er med til at gøre, at læseren virkelig kan relatere samt leve sig ind i hvad der skrives på nettet - og både de ældre og yngre kan leve sig ind i det

Der er meget iscenesættelse i teksten, og Malene har mange eksempler på unge der iscenesætter hinanden meget positivt, tilsvarende rubrikkens titel.

Grunden til at Malene har valgt den rubrik er for at få os til at spekulere over, hvilket scenarie det er blevet skrevet eller sagt i.

Unge der læser rubrikken, vil højest sandsynlig vide hvad kronikken vil komme til at omhandle allerede fra start, mens den lidt ældre generation vil skulle læse sig længere ind i teksten for at finde og forstå handlingen til fulde.