Indledning
Denne meningsjournalistisk tekst: ”Jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk”, har genren kronik. Grunden til at genren er kronik er at teksten er bygget op på en indledning, en redegørelse og argumentering og til sidst en diskussion.

Forfatteren starter med at præsentere emnet lige i starten og prøver at få en til at blive interesseret i hvad der skrevet.” Unge i dag ved ikke, hvad det vil sige at være venner” .

Starten her er meget fangene da forfatteren skriver om unge, og det kan vække interesse hos unge mennesker sådan at de vil læse hvad forfatteren skriver.

Uddrag
Afsenderen er Malene Charlotte Larsen og hun skriver fra dagbladets information. Hun giver udtryk for hendes holdninger omkring unge og deres brug af de sociale medier.

Hun mener at mange af nutidens teenagere er den del af befolkningen som mest repræsentere de sociale netværkssider. ”Unge i dag ved ikke, hvad det vil sige at være venner.

De sidder alene foran skærmene hjemme på værelserne og har ingen værdifulde sociale relationer. På overfladisk vis forsøger de at iscenesætte sig selv så positivt som muligt på sociale medier som Facebook” .

Dette tekststykke er fra starten af teksten, hvor hun kraftigt udtrykker hendes synspunkt på hvordan unge bruger de sociale medier.

Hun mener at et venskab ikke kan foregå bag en computerskærm og at unge prøver få sig selv til at være noget andet på computerskærmen end hvad de er i virkeligheden.