Opgavebeskrivelse
1. Foretag en analyse af teksten ”Jeg vil derhen, hvor jeg lærer både mig selv og andre at indse, at livet er skuffende” med fokus på holdninger, argumentation og virkemidler.

Indledning
Debatindlægget er udgivet i Kristeligt dagbladet d. 1 Juni 2017. Det er skrevet af 18 årige Freja Grum som går på gymnasiet

Teksten ”Jeg vil derhen, hvor jeg lærer både mig selv og andre at indse, at livet er skuffende” af Freja Gru handler om hendes visioner om en lys fremtid med dans på roser, hvorimod virkeligheden er en anden.

Hun har lavet med en forestilling om at efter et hvis punkt i livet, bliver livet perfekt. Dog er det altid noget andet, når dette standpunkt nås. Hun diskuterer derfor hvordan man egentlig bør takle fremtiden og måske bare leve i nuet?

Uddrag
I sproget benyttes der meget store bogstaver for at understøtte betydningen hvilke fx ses ved ”SKUFFENDE” og ”HELE MIT LIV”. Generelt er sproget negativt ladet, hvilket er præget fra den tidligere naive tid i hendes liv til slut hvor hun sidder i sofaen.

Dog er hun meget direkte i sit sprog, og ligger ikke skjul på noget, hvilket virkelig understreger budskabet for Freja. Hun skriver i en forholdsvis alsidig dansk måde, som mange ville kunne identificerer sig med.

Dog forekommer der steder, hvor det er tydeligt ses at det er en person på 18 år der har skrevet det: ” karaktergennemsnit så dalende, forplantet af dovenskab”.

Dette passer meget godt til hendes yngre modtagere da de er kendt med dette sprog. Udover dette stemmer sproget overens med situationen, da dette miljø (gymnasiet) og tidspunkt (2017) er hvor sproget bliver brugt i.

Sproget et meget subjektivt, idet hun udviser sin holdning meget tydeligt og er samtidigt uformelt. Hun er meget aggressiv og direkte i sin debat, og humør er der ikke meget af.

Det er ikke meningen at det skal være humoristisk dette indlæg. Der er nogle helt klare hovedpunkter i teksten. Freja føler til stor skuffelse at alle lever i et glansbillede på nær hende selv.

Fremtiden har for hende været tiden hvor hun skulle være en del af denne idyl/glansbillede. Denne fremtid har hun dog skubbet igennem flere standpunkter i sit liv.

Hun er nu 18 år og ifølge hende selv i en trist tilstedeværelse. Det er nu gået op for hende, at livet ikke er som man forventer, tværtimod.

Derfor mener hun, at man skal fokuserer på de små glæder der kan opstå, fremfor at overse disse, og håbe på noget meget større i fremtiden.

For dette vil kun skuffe dig selv. Accepter at livet er en skuffelse. Jeg vil nu kigge nærmere på de tre appelformer, og hvordan de forekommer i teksten, for at se, hvordan afsenderen forsøger at overbevise modtageren.

Der forekommer i teksten appelformen logos, idet afsenderen forsøger at appellere til modtagerens fornuft.

Hermed ment, at afsenderen forsøger at overbevise modtagerne af teksten om, at livet altså ikke er en dans på røde roser.

Hun henvender sig til vores fornuft gennem hele teksten, og udviser nærmest, at det mest fornuftige er, at se på livet på samme måde som hende, nemlig via en form for negativitet.

Afsenderens argumentation er ikke saglig, men derimod meget holdningspræget, hvilket kan efterlade en tvivl om, om appelformen egentlig er til stede.

Hun benytter sig ikke af videnskabelige 3/5 undersøgelser eller direkte facts, hvilket ville have tydeliggjort denne appelform mere.

Hun benytter sig ikke af den generelle fornuft, men som tidligere nævn af sin egen fornuft. Der forekommer i teksten en kraftig patos-appellerende stemning, idet afsenderen forsøger at appellere til modtagerens følelser.

Hele teksten er afsenderens personlige holdning til livet, og i og med at teksten er så holdningspræget som den her, kan det ikke undgås at påvirke modtagerens følelser.

Afsenderen gør i teksten et forsøg på at appellere til modtagerens følelser via hendes ”had” til livet. Hun benytter sig i teksten flere gange af ordene ”skuffende”, hvor hun fortæller at livet er skuffende.

Et eksempel kan ses her: ”For hvis man gør det, så bliver livet en stor og meget ubehagelig skuffelse. En skuffelse, man ikke vil acceptere, fordi man tænker, at den skal kureres.

Men livet er ikke kun positivt, og du kan ikke hjælpe dig selv væk fra denne sandhed.” Her vækkes der med sikkerhed nogle følelser hos modtageren, hvorvidt det er positivt ladet eller negativt ladede følelser, er op til modtageren selv. Men denne holdningsprægede tekst indeholder en masse patos.