Indholdsfortegnelse
1. Info
- Titel
- Forfatter(ere)
- Udgiver
- Udgivelsesdato
- Genretræk
2. Komposition
- Layout-elementer
- Interaktion
- Opbygning
- Tema
- Handling
- Inddelinger i teksten
- Tilgang
- Handlingslinje
3. Personer
- Personer
- Karakteristik
- Interviews
4. Miljø / tid
- Miljø
- Tid
5. Virkemidler
- Sproglig stil
- Sprog og udtale
- Fortællekneb
- Billed-kompositioner
- Filmiske virkemidler
- Dramatiseringer
- Symbolik
- Grafik / animation
6. Fortolkning
- Vinkling
- Hensigt
- Budskab
- Tone
- Titel
- Målgruppe
7. Konklusion
- Vurdering
- Perspektivering

Uddrag
Man kan se det er en webdok, fordi det er en dokumentar på en internetside, der blander tekst, video, lyd og andre udtryksformer. Webdok’en bruger også interaktion, som er typisk i en webdok.

Den er på en måde skrevet som en portrætartikel, fordi i artiklen bliver der fokuseret meget på Kasper, som er hovedpersonen i denne her artikel. Man kan godt se at meget af artiklen er skrevet på et interview, som journalisten har haft med Kasper.

---

Til at starte med læser man om hvordan Kasper for første gang så en hurtcore video. Derefter læser man noget om hvad hurtcore videoer egentlig er og hvordan de opstår og foregår.

Efter det læser man om, at Kasper har det rigtig svært og har svært ved at sove om natten, efter han havde set hurtcore videoen om Selma.

Så får man lidt af vide om, hvorfor der er mænd der gerne vil se piger skade og ydmyge sig selv seksuelt.

Derefter for man at vide hvordan og hvad Kasper fik ud af og kontakte Sophie. Sophie var en af pigerne, han havde set i en hurtcore video.

Efter det læser man noget om, hvordan Kasper kontaktede DR og hvordan Politikommissær, Flemming Kjærside, reagerede.

Til sidst læser man hvordan og hvor mændene der stod bag hurtcore videoerne blev fanget og dømt.

Webdok’en bliver afrundet med nogle sider, hvor man kan få hjælp og en efterskrift, hvor man får at vide, at Kasper, Selma og Peter er opdigtede navne for at bevare anonymiteten.