Indholdsfortegnelse
1. Info
- Titel
- Forfatter(ere)
- Udgiver
- Udgivelsesdato
- Genretræk
2. Komposition
- Layout-elementer
- Interaktion
- Opbygning
- Tema
- Handling
- Inddelinger i teksten
- Tilgang
- Handlingslinje
3. Personer
- Personer
- Karakteristik
- Interviews
4. Miljø / tid
- Miljø
- Tid
5. Virkemidler
- Sproglig stil
- Sprog og udtale
- Fortællekneb
- Billed-kompositioner
- Filmiske virkemidler
- Dramatiseringer
- Symbolik
- Grafik / animation
6. Fortolkning
- Vinkling
- Hensigt
- Budskab
- Tone
- Titel
- Målgruppe
7. Konklusion
- Vurdering
- Perspektivering

Uddrag
Man kan se det er en webdok, fordi det er en dokumentar på en internetside, der blander tekst, video, lyd og andre udtryksformer. Webdok’en bruger også interaktion, som er typisk i en webdok.

Den er på en måde skrevet som en portrætartikel, fordi i artiklen bliver der fokuseret meget på Kasper, som er hovedpersonen i denne her artikel. Man kan godt se at meget af artiklen er skrevet på et interview, som journalisten har haft med Kasper.

---

Til at starte med læser man om hvordan Kasper for første gang så en hurtcore video. Derefter læser man noget om hvad hurtcore videoer egentlig er og hvordan de opstår og foregår.

Efter det læser man om, at Kasper har det rigtig svært og har svært ved at sove om natten, efter han havde set hurtcore videoen om Selma.

Så får man lidt af vide om, hvorfor der er mænd der gerne vil se piger skade og ydmyge sig selv seksuelt.

Derefter for man at vide hvordan og hvad Kasper fik ud af og kontakte Sophie. Sophie var en af pigerne, han havde set i en hurtcore video.

Efter det læser man noget om, hvordan Kasper kontaktede DR og hvordan Politikommissær, Flemming Kjærside, reagerede.

Til sidst læser man hvordan og hvor mændene der stod bag hurtcore videoerne blev fanget og dømt.

Webdok’en bliver afrundet med nogle sider, hvor man kan få hjælp og en efterskrift, hvor man får at vide, at Kasper, Selma og Peter er opdigtede navne for at bevare anonymiteten.

---

Webdok’ens medvirkende er Kasper, politikommissær Flemming Kjærside og Sophie, som også er også lidt medvirkende, da hun jo forklarede, hvordan det foregik.

Er der en slags hovedperson, som er i centrum?
Ja, der er en hovedperson. Kasper er nemlig hovedpersonen fordi der bliver lagt rigtig meget fokus på hans historie om hurtcore.

Kasper
Ydre: Vi for ikke noget at vide om, hvordan han ser ud, fordi han er anonym.

Indre: Han har det meget skidt med at have set videoerne. Han virker som en omsorgsfuld person, fordi han jo kontakter Sophie og prøver at hjælpe hende lidt med forslag om psykolog.

Han virker også meget nysgerrig fordi han jo af en anden grund opsøgte Sophie. Han ville gerne finde ud af, hvordan det her hurtcore egentlig foregik.

Han har det ik så godt med sig selv, fordi han ikke ser sig selv som en Good Guy, men som en lidt mindre Bad Guy, også selvom han hjalp lidt med at fange to af mændene.

Men han føler heldigvis han har opvejet det lidt, så måske er han også lidt optimistisk.

Politikommissær Flemming Kjærside
Ydre: Han har gråt hår, rynker og fint tøj på.
Indre: Jeg føler lidt, når han snakker, at han har medlidenhed med de stakkels piger i hurtcore videoerne.

Der er et eller andet over hans stemme og det han siger, der får mig til at føle, at han er en rar mand.

Han har også sympati, fordi han kan se hvor forfærdelig den her sag er. Han virker også meget forståelig, fordi han godt kan forstå og forestille sig det pigerne må føle under sådan et stort pres.