Indledning
De unge bruger alt for meget tid på de sociale medier. De ved ikke hvad der foregår omkring dem, og de kan ikke bygge værdifulde sociale relationer.

Dette er den typiske betegnelse af teenager. I denne analyse af Malene Charlotte Larsens meningsjournalistik, får man et indblik af hvordan det sociale medie Facebook, påvirker unges identitet.

Meningsjournalistikken blev udgivet i dagbladet ”Informationen” d. 2. august 2012. Larsen er ph.d. og adjunkt på Aalborg Universitet og forsker i unges brug af sociale medier .

Uddrag
For at analyser Larsens argumentation, kan man benytte sig af Toulmins argumentationsanalyse.

Her bliver der taget udgangspunkt i påstanden ”På sociale netværkssider bliver identitetsarbejdet i høj grad et fælles projekt ”, som understøttes af belægget:

”I løbet af de otte år, jeg har fulgt og forsket i danske teenageres brug af sociale netværkssider, har jeg hæftet mig ved, hvor meget unge skriver om og afbilder hinanden ”.

Dette leder frem til at hjelmen bliver: Unges identitet bliver ikke kun skabt af dem selv, men af hinanden på de sociale medier. Thomas Ziehe bliver nævnt i hendes kronik.

Ziehe kan være med til at understøtte Larsens argumenter, da han nævner at de sociale medier er godt for de unge, og at de netop er med til at skabe individualisering og en følelse af selvtillid.