Grundforløbsprøve | Markedskommunikation Opgave

Formål – Grundlag for prøven – mål og krav

Overordnede kompetenceområder for uddannelsen:

1) Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v.

2) Kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog.

3) Anvendelse af it-værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver.

 

Ved eksamen skal eleverne under sin præsentation af deres produkt, viser at de er i besiddelse af nedenstående kompetenceniveau:

Kompetencekravene:

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1)    Kompetence i databehandling

Selvstændigt at kunne planlægge og udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i virksomheders/institutioners behov for og behandling af data og innovere digitalisering af afgrænsede arbejdsprocesser, og

2)    Kompetence i kommunikation

Selvstændigt at kunne planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget i forhold til kulturer, sprogpolitik/-normer, kommunikationskanaler og målgrupper.

3)    Kompetence i kvalitet og service

Selvstændigt at kunne planlægge og udføre afgrænsede administrative serviceopgaver ud fra en helhedsforståelse og udpege forskelle i anvendelse af forskellige servicekoncepter, kvalitetskoncepter og normer.

Opgavebeskrivelse
Du er lige blevet ansat i JYSKs marketingafdeling og er blevet bedt om at udarbejde en skitse til en kundeklub.

1) Kunder og kommunikation
- Gør rede for, hvilke regler der gælder for JYSKs interne og eksterne kommunikation (Reglerne kaldes også for sprogpolitik eller sproglige retningslinjer)
- Hvilken målgruppe finder du mest hensigtsmæssig at fokusere på i forhold til kundeklubben? (seg)
- Hvilken kommunikationskanal og - form er mest hensigtsmæssig i forhold til målgruppen? (smok)
- Udarbejd et kort forslag til indhold i en mail eller andet kommunikationsmiddel, der fortæller målgruppen om den nye kundeklub.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Databehandling
· Hvilke data kunne være interessante for JYSK at have, når en sådan kundeklub oprettes? Kom med forslag til hvilke data, der skal indsamles for JYSK via kundeklubben. (Acces)
· Illustrerer processen fra at kunden indtaster oplysninger i kundeklubben, til oplysningerne kan anvendes i marketingafdelingen. Anvend eventuel et flowdiagram til at belyse dette.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Kvalitet og service
· Kom med bud på, hvordan JYSK kan sikre, at kundeklubben lever op til virksomhedens servicekoncept. (fakir)
· Udarbejd et Gantt kort med handlinger og tid over implementeringen af JYSKs kundeklub.
· Overvej hvor i organisationen kundeklubben påvirker mest.

Uddrag
Den måde de kan garantere servicekonceptet på er ved, at implementere fakir modellen med deres nye kundeklub. Det betyder at jysk skal følge de 5 faser, som der er med i fakir modellen.

Det vil sige de skal starte ved foranalysen, som er den fase, hvor det de skal skabe overblik over virksomhedens it-situation, og omsætte virksomhedens problemer til en konkret beskrivelse. Det vil sige, at jysk skal finde ud af, hvordan de skal arbejde på denne kundeklub.

Dernæst så skal de i gang med analysen, som er den fase, hvor der arbejdes med, at analysere virksomhedens struktur, personer og opgaver, analyse af virksomhedens eksisterende IT, og beskrivelse af begrænsningerne ved den nuværende IT.

Her skal jysk arbejde på, at se hvilke it-behov de har brug for, så det er nemmere for it-leverandørerne at lave produktet.

Derefter skal vi i gang med Konstruktionen, som er den del, hvor det er de skal kontakte de forskellige udbydere, som de så derefter efter skal vælge et tilbud fra, og derefter så skal de stå for konstruktionen. Det gør de ved at lave en kravspecifikation, som er de krav som de stiller for deres færdige produkt.

De krav vi anbefaler er en funktion, som viser hvilke produkter som der ikke sælger så godt, som jysk så derefter kan give rabatter på, til de kunder som er medlem af klubben.

Her skal jysk kontakte en masse udbyder, og derefter vælge den udbyder, som giver den bedste pris, men også er den der giver det bedste resultat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu