Opgavebeskrivelse
De kreative elementer skal bestå af 2 forskellige reklamemidler, som synliggør den kreative løsning på kommunikationen.

Det skal således være synligt i budskabets indhold og udformning, hvilket kommunikationsmål der arbejdes med samt hvilke(n) målgruppe(r) der er modtager af budskabet. Husk også at tænke mediet muligheder ind i formatet.

Indholdsfortegnelse
KOMMUNIKATIONSPLATFORMEN
1. En kort markedsbeskrivelse (situationsanalyse)
2. Målsætning (og budget) for kampagnen
3. Præcisering af kampagnens målgruppe (persona)
4. Kampagnens kpi´er
5. Fastlæggelse af mediestrategi
6. Fastlæggelse af budskabsindholdet og budskabsudformningen
7. Evt. planlægning af øvrige kampagneaktiviteter
- Manipulativ og informativ reklame
- AIDA-modellen
- Efter køb:
- Unique Selling Proposition (USP), Emotional Selling Proposition (ESP), Ironic Selling Proposition (ISP)
- Medieanalyse af reklamefilmen Huawei Mate 10 & 10 Pro Official Commercial
- Filmiske Virkemidler
- Vurder virksomhedens/organisationens brug af effektmåling/kontrol af kommunikationsindsatsen. Husk at sætte denne i relation til opstillede kommunikationsmål/KPI’er i den strategiske del.
- Bilag

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
- Mobiltelefon markedet har i lang tid været præget af få store spillere, herunder især Apple og Samsung, som har haft meget store markedsandele.

Men kinesiske mobiltelefon mærker kommer i større grad i spotlightet, i og med produkterne bliver teknisk mere konkurrencedygtige over for Apple.

Huawei er bla. en af disse mærker. I 2014 havde Huawei en global markedsandel på 1,2%, og i 2020 en markedsandel på 10% (bilag 1).

Samsung og Apples markedsandel er henholdsvis 28% og 26%, hvilket gør Huawei den 3. største mobiltelefons producent, men langt fra 2. eller 1. pladsen.

Samsungs 1. plads på det globale marked, har aldrig været mere truet af Apple, end i dag da Apples markedsandel har været jævnt voksende siden 2016 og omvendt for Samsung.

---

Ud Fra den tidligere præcisering af kampagnens målgruppe, kan der argumenteres for at Huawei skal benytte sig af en Mediestrategi

hvor fokus ligger på, at få overbevist målgruppen om at Huawei´s smartphones er de bedst egnet produkter for målgruppen.

Målgruppen skal igennem denne kampagne, blive klogere på Huawei og deres smartphones, samt opleve Huawei som en differentieret virksomhed med unikke smartphones med høj kvalitet og brugervenlighed.

Denne Mediestrategi er nødvendig for at kunne slå igennem på et markedet, hvor virksomheder såsom Apple og Samsung ligger med enorme markedsandele.

Ifølge en artikel EDBpriser, har Apple den største kunde loyalitet på det Danske Markedet, og Huawei er derfor nødsaget til at give de danske kunder en stærk overbevisning om at deres produkt er et bedre alternativ til Apples.

---

loyale målgruppe om at de skal købe Huawei´s produkter. Men inden at budskabet kun udformes, skal Huawei fange seerens opmærksomhed, hvilket sker igennem blikfang.

Blikfanget kan skabes på flere forskellige måder, men vi mener at det ville være passende for Huawei, at benytte sig af et auditivt Blikfang.

Samsung, som er en af de førende smartphones brand i Danmark, benytter sig auditivt blikfang, og vi mener derfor at det er en effekt Huawei kan benytte sig af.

Når reklame har fanget seernes opmærksomhed skal Huawei skabe interesse for produktet, samt plante en lyst til at købe produktet ved seerne.

Ud Fra præciseringen af målgruppen, skal Huawei, i reklamen, sørger for at vise den brugervenlige side af produktet.

Reklamen skal få produkter til at fremstå, som simpelt både designmæssigt, og styresystem mæssigt, men også som et produkt af god kvalitet.

Rent praktisk i reklamen, skal Huawei, starte med at fremvise designet af produktet, samt dets funktioner, på denne måde skaber reklamen en interesse ved seerne, som bliver interesseret i hvad produktet ellers kan.