Funktionsbegrebet og linærfunktioner | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Teoretiske del 2
Anvendelsesopgave 5

Uddrag
En funktion (f) kaldes en lineær funktion, hvis den har forskriften: (f)x= a*x + b. En funktion beskriver sammenhæng mellem de to variable x og y. a og b i en lineær funktion er rigtige tal.

Tallet a er hældningskoefficienten og b er konstantleddet: a er hældningen på grafen, man kan også sige det er hvor stejl den er. Konstantleddet b er der hvor grafen den skærer y-aksen

En funktions definitionsmængde måles på x-aksen i et koordinatsystem. Definitionsmængden er den mængde af gyldige værdier som man kan sætte ind i en funktion.

En funktions værdimængde måles op ad y-aksen i et koordinatsystem. Værdimængden er alle de mulige funktionsværdier (y-værdier).

---

Ved aflæsning af graf kan man se hvor grafen skære på y- aksen dernæst for at finde a, skal man gå en ud mod x-aksen og derefter op eller ned til grafen.

Hvis man skal op betyder det, at tallet er positiv, og hvis man skal ned, betyder det at tallet er negativt.

---

For at finde ud af om noget har en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng, kan man bruge lineær regressionsanalyse og x,y plots i Npsire.

Det fremkommer man indsætter en tabel med sammenhørende værdier af to talstørrelser x og y afsætter punkterne (x,y) i et koordinatsystem

Formålet med at tegne et xy-plot er at observere et evt. overordnet mønster mellem punkterne eller en tendens i tabellens tal.

Nedenunder ses et eksempel på hvordan man ser om tabellen til højre i billedet har en lineær sammenhæng.

Hvis determinationskoefficienten, r/, er tæt på 1 kan man argumtere for at et tabelsæt har en lineær sammenhæng.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu